Tar plastgrepp med nyutvecklad PVC-lösning

Genom att använda miljövänlig PVC i den artificiella tångskogen i sina burar, har uppfödargiganten Grieg Seafood blivit en pionjär i att reducera de stora mängderna plastavfall som havsnäringen skapar.

Längs stora dela av Norges långsträckta kust är odlingsburar en vanlig syn. En stor och viktig näring för Norge, men dessvärre också en industri som har ett enormt förbruk av plast i sina burar. Bellona pekar på en SINTEF-rapport som estimerar att industrin generar upptill 29 000 ton plastavfall om året, medan andra uppskattningar visar att så mycket som åttio procent av plastavfallet i våra nordliga havsområden kommer från marina industrier.

– Det enorma plastutsläppet gör det tvingande nödvändigt för alla aktörer som har verksamhet i anknytning till havet, att ta en grundlig genomgång av hur de använder i driften i dag, uttalade sig seniorrådgivare på Bellona, Kari Torp, till NRK förra året.

Tangskog Kari-Torp.jpgSeniorrådgivare hos Bellona Kari Torp jobbar med att få ned den stora mängden plastavfall som havsindustrin skapar (Foto: Bellona)

Och det är just det som miljöorganisationen har fått med sig Grieg Seafood på, som är en av världens ledande uppfödare av lax och som har burar från Rogaland i söder till Finnmark i norr. Tillsammans har de gått i bräschen för att hitta lösningar som kan minska industrins plastförbrukning. Då är det glädjande att de redan har hittat en produkt som ger en betydande minskning av fiskodlingsföretagets plastkonton.

Läs också: Bygger bostäder rustade för 60 år med vinsterstormar på Arktis

Miljövinst i norr

I det vilda och arktiska landskapet i Finnmark, med branta fjäll och istäckta fjordar, är förhållandena ideala för uppfödning av sund, norsk kvalitetsfisk. Här bedriver Grieg Seafood fiskodling med en rad burar, inkluderat världens nordligaste fiskodlingsanläggning på Nordkapp, som tillsammans producerar lax för över en miljard kronor om året.

Det är här, under tuffa väderförhållanden och långa vintrar, som fiskodlingsföretaget har genomfört sitt första konkreta projekt för att minska plastförbrukningen. I burarna har det placerats stora, artificiella tångskogar och en naturlig levnadsmiljö för rensfisken sjuryggen, som håller laxen fri från lus.

Tangskog Hovedbilde cropped.jpeg

Medan traditionell tångskog i plast måste bytas ut var 6-7 månad, klarar denna tångskog i PVC upp till tre gånger så lång tid i havet – utan att avge plastfragment (Foto: Magne Kveseth, Altaposten)

Dessa tångskogar, som tidigare genererat stora mängder plast när de måste bytas ut, har nu blivit ersatt av en produkt med hela tre gånger så lång livstid. Tønsberg-företaget Brisk Safety har nämligen utvecklat en tångskog producerat i membranspecialisten Protans miljövänliga PVC, som inte avger fragment av plast till omgivningen.

Även Protans takduk tillverkas i miljöpositiv PVC. Vår livscykelanalys enligt EPD verifierar att takdukens har lägsta CO2 påverkan, lägsta energiförbrukning under produktion, är tillverkat av REACH- godkända råvaror, inte läcker kemikalier till naturen, är fri från emissioner, förorsakar minimalt med avfall på byggarbetsplats och har lägst vikt som ger minsta möjliga miljöbelastning under transport.

Läs mer om bra miljöval för ditt tak med Protan SE-B

Återvinna till nytt liv

Utöver att tredubbla livstiden på tångskogen, erbjuder Protan ett återvinningssystem för produkten när den så småningom måste bytas ut. Protans säljchef för tekniska textilier, Even Hytten, förklarar:

– Återvinningssystemet betyder att kunderna efter varje fullgjort jobb som tångskog kan returnera den till oss, så återvinner vi den genom att mala ner den och återanvända den i andra PVC-produkter från Protan, som exempelvis takduk. På det viset får PVC:en en livstid på så mycket som sextio år.

Tångskogen från Brisk Safety och Protan minskar också kraftigt på användningen av rep, som innehåller mycket plast och är en miljöbov när det gäller marint avfall. Bara i Grieg Seafood Finnmark med totalt 60 burar med rensfisk, utgör den nya tångskogen en minsta besparing på 33 000 meter rep. Vid vidare introduktion till Rogaland kommer de totala besparingar kunna fördubblas.

För att hålla tångskogen stilla i ett oroligt hav, har dessutom Brisk och Protan ersatt miljöskadligt bly med larvikitsten, som i exemplet ovan sparar fiskodlingsföretaget totalt 21 ton bly.

Tangskog illustrasjon.jpgSå här ligger tångskogen i buren för att ge skydd åt rensfisken sjurygg. För att hålla den stilla i ett oroligt hav, har Brisk och Protan ersatt miljöskadligt bly med larvikitsten (Illustration: Brisk Safety)

Ringeffekter

Produktchef Vidar Aamo Nikolaisen på Grieg Seafood berättar att det inte är ekonomi som ligger bakom investeringen:

– Vår vinst är att vi är med och förbättrar miljön.

Griegs lyckade satsning ger redan ringar på vattnet inom industrin i norr, och har lett till att fiskodlingsföretaget Royal Salmon också har tagit tångskogen in i sina burar med rensfisk.

Nikolaisen tror att den stora medvetenheten hos konsumenten kring plastförorening kommer att påverka havsbruksindustrin till att tänka ännu mer på miljön i alla led i deras produktion.

Därför är det troligt att Brisk Safety och Protans tångskog bara är den första av många produkter som i nära framtid kommer att bli utbytt till fördel för återvinningsbara, miljövänliga lösningar för hav och fisk.