Rull_TPO_FG.jpg

TPO-Takmembraner

Ett TPO-takmembran är en annan typ av takmaterial med enkelskikt som vanligtvis används för platta och låglutande tak i kommersiella och bostadsbyggnader.

arrow_downward

Vad är ett TPO-takmembran?

TPO står för termoplastiskt olefin, vilket är en blandning av polypropen och en elastomer. TPO-takmembran produceras vanligtvis i ark som mekaniskt fästs, fästs eller svetsas samman för att skapa ett kontinuerligt vattentätt skikt över takplattan. De finns i olika färger och tjocklekar och kan anpassas för att passa byggnadens specifika behov.

En av de viktigaste fördelarna med TPO-takmembran är deras energieffektivitet, eftersom de kan bidra till att minska mängden värme som absorberas av taket och överförs till byggnaden. TPO-membraner är också relativt enkla att installera och underhålla och kan erbjuda utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, kemikalier och punkteringar.

Sammanfattningsvis är TPO-takmembraner ett populärt val för platta och låglutande tak på grund av deras energieffektivitet, hållbarhet och prestandaegenskaper. De anses också vara ett mer miljövänligt takalternativ jämfört med vissa andra material, eftersom de kan återvinnas vid slutet av sin användbara livslängd.