262.10 Nybygg - Taktekning
- 262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.05 Vakuum festet på betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.07 Singelballastert tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.08 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- Övrig
262.20 Nybygg - Membran
- 262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.04 Terrasser-tildekket
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.05 Grønne tak og takhager
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.30 Grønne tak
- 262.30.00 Grønne tak-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.04 Torvtaksmembran på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.40 Rehabilitering av tak
- 262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.04 Mekanisk festet taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.06 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.50 Spesielle konstruksjoner
- 262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.01 Svømmehall-Vakuuminnfestet på betong-betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.02 Svømmehall-Vakuuminnfestet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.04 Kjølerom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.05 Fryserom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
search

Tekniska ritningar

På denna webbsida hittar du en översikt över Protans tekniska ritningar. Dessa är kategoriserade efter applikationsområde och är tillgängliga i PDF- och DWG-format.

Både PDF- och DWG-filformaten innehåller alternativ för engelska, norska, svenska, estniska och polska.

Observera att PDF-filerna är interaktiva och kräver Adobe Acrobat Reader för optimal visning och flera språkalternativ. Om filen visas med en smart telefon, surfplatta eller annan PDF-läsare, kommer filen som standard till engelsk text.