Mångfald på Protan

Mångfald på Protan


Protan har en stor och mångkulturell personalstyrka inom alla våra verksamhetsområden. Vi tolererar inte mobbning av kollegor, kunder, leverantörer eller andra partners. Vi tolererar inte heller diskriminering på grund av religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Vi har deltagit i programmet "Fast Track" som drivs av Norges arbets- och välfärdsförvaltning och Norges näringslivsförbund. Programmet syftar till att snabbt få flyktingar med färdigheter i kontakt med arbetsgivare. Detta har lett till att många kompetenta kollegor har anställts.

Vi skulle vilja se fler kvinnor i traditionellt mansdominerade roller som maskinförare och takläggare. I våra kampanjer för att rekrytera fler kvalificerade takläggare och lärlingar har vi presenterat Ingvild Fellheim från vår filial i Tønsberg.

Två kvinnor ingår i Protans koncernledning och det finns fyra kvinnor i styrelsen.