impact_photo_protan-14.jpg

Protans laboratorier

På Protan tillverkar vi en mängd olika produkter baserade på polymerteknologi. Produktionen innebär främst att belägga textilier med PVC eller andra polymerer. Laboratoriets viktigaste funktion är att säkerställa den höga KVALITETEN på varorna som levereras till våra kunder. Detta görs i nära samarbete med produktion och produktägare. Labbet kvalificerar råmaterial och recept för de olika produkter vi tillverkar, samt kontrollerar kvaliteten på den färdiga produkten. Därför är expertis inom kemi och materialteknologi avgörande i labbet.

arrow_downward

Laboratoriets ansvarsområden kan sammanfattas enligt följande:

Råmaterial

Säkerställa att godkända råmaterial och textilier alltid används. Detta innebär ett stort ansvar för att alla kemikalier som används i vår produktion hanteras korrekt när det gäller Hälsa, Miljö och Säkerhet. Samtidigt ska de färdiga produkterna inte innehålla några former av prioriterade miljöföroreningar eller andra relevanta ämnen i mängder som anses farliga för hälsa och miljö enligt REACH/ECHA:s (Europeiska kemikaliemyndigheten) kemikalielista. Labbet utför kontroll av råmaterial, viktiga egenskaper och deras leveranscertifikat i samband med mottagandet av råmaterial.

Produkter och recept

Protans produkter måste alltid uppfylla de krav som ställs för respektive produkt. Kraven sätts antingen enligt standardiserade produktstandarder (till exempel europeiska normer, EN-standarder) eller i förhållande till andra produktrelevanta egenskaper. För att uppfylla dessa krav måste både recept och produktionsparametrar vara gynnsamma.

Utveckling - FoU:

Labbet spelar en nyckelroll i att utveckla nya produkter som uppfyller nya och framtida krav gällande råmaterial och miljö-/hållbarhetsfaktorer. Testning, analys och utveckling av nya recept/produkter med nya, alternativa råmaterial är därför en kontinuerlig uppgift för labbet i samarbete med både inköp, FoU och produktion.

  • För närvarande lanseras en helt ny portfölj med ett PVC-fritt takmembran – Protan FPO/TPO. Utvecklingen av denna produkt har stöttats av Forskningsrådet och har skett i nära samarbete med Protan Türkiye som produktionsanläggning, FoU-resurser och laboratorier i Türkiye och Norge, samt externa forskningsorganisationer. Efter mycket forskning, testning och försök och misstag har vi slutligen uppnått en produkt vi kan vara stolta över. Detta kommer att bidra till att ge Protan ytterligare en robust och hållbar produkt för framtiden samt en extra intäktsström. Läs artikeln Nästa generations TPO-baserade takbeläggningar
  • Hallar av plast, tillfälliga byggnader, tält och presenningar är nu föremål för ökad fokus och kontroll avseende brandsäkerhet och rökutveckling vid brand. Därför är utvecklingen av nya och förbättrade recept ett stort fokusområde, och detta arbete har redan gett pålitliga resultat. Vi har redan lyckats utveckla nya formuleringar för våra kraftiga 900 g/m² textilier – dessa har fått vår nya brandklassificering B-s2-d0. Det goda resultatet ger förväntningar om pålitliga resultat i utvecklingen och förändringarna av resten av portföljen för tekniska textilier.

Lär känna vår laboratorietekniker, Synne

Kvalitetskontroll i produktionen och färdig produktkontroll (FPC)

Labbet utför flera dagliga inspektioner av produktionen och kontrollerar att process- och egenkontroller genomförs på ett tillfredsställande sätt. Labbet testar kontinuerligt viktiga egenskaper hos den färdiga produkten som en del av våra kontrollrutiner. Material som inte uppfyller kraven stoppas och avvikelser hanteras. Korrigerande åtgärder bestäms och implementeras på grund av detta.

Dokumentation

Labbet är starkt involverat i förberedelse, underhåll och intern kontroll av våra produktgodkännanden och certifikat – tekniska datablad – produktdeklarationer – miljödeklarationer. Vi underlättar också externa inspektioner från till exempel olika EU-anmälda organ som granskar både produktion och produktkvalitet. Gå till vår dokumentationssida

Testning och analys för interna och externa kunder

På begäran från kunder utför labbet analyser och undersökningar. Detta kan inkludera en konditionsanalys av ett gammalt tak i samband med ombyggnad av taket. Detta är antingen för att försäkra kunden om att taket fortfarande kommer att fungera under flera år framöver eller helt enkelt för att det är redo för utbyte. Andra uppgifter kan inkludera testning av komponenter som ska användas med våra produkter för att säkerställa att de inte skadar vår typ av produkt. Det kan också innebära djupare kemiska analyser ner till beståndsdelarna i produkter eller rent mekaniska egenskaper.

Protan_7345.jpg
Lab - stechew.jpg
Protan_7422.jpg
PVC Granule and powder (1).jpg
Protan_7420.jpg