Protan – ett hållbart val

Protan – ett hållbart val

Protans produkter och lösningar uppfyller ett antal krav som kan bidra till ett ökat antal poäng för projekt som ska byggas för att uppnå certifieringar som BREEAM-NOR 2016. Tillverkat lokalt i Norge.

  • Låg vikt och liten volym. 
  • Lägre koldioxidavtryck än takbeläggning av bitumen.

  • Utsläppsfri installation – Protan-membranet svetsas med elektriska varmluftsapparater.

  • Kan återanvändas eller återvinnas.

  • Bidrar till att uppfylla olika miljöcertifieringar, till exempel BREEAM-NOR.

arrow_downward

Protans lösningar och produkter kan komma till nytta inom flera områden och för flera kriterier.

Dessa inkluderar livscykelkostnader, ansvarsfulla byggmetoder, byggnadskonstruktioners energiprestanda, hållbara materialval, ansvarsfulla inköp av material, avfallshantering på byggarbetsplatsen, förbättring av tomtekologi och dagvattenhantering.

Protan vill presentera hur vi kan hjälpa arkitekter, ingenjörer och andra yrkesverksamma inom ett BREEAM-NOR-projekt, och hur detta kan bidra till ett ökat antal poäng för projektet. Genom att använda Protans produkter och system kan hållbara materialval och ansvarsfulla inköp dokumenteras. Protan och Protans produkter och lösningar kan också bidra till att projektet tilldelas poäng i andra kategorier.

Alla produkter och system från Protan uppfyller kraven i TEK17 för förhandsdokumentation av funktion och prestanda.

Alla produkter från Protan är registrerade i Cobuilder.

BREEAM-NOR 2016

Aktuella kategorier och ämnen

BREEAM-NOR 6.0

Aktuella kategorier och ämnen
Översikt över EPD från Protan

Översikt över EPD från Protan

Se översikt
Översikt över Protan i EcoProducts

Översikt över Protan i EcoProducts

Ladda ner ECOproduct – giltig för BREEAM-NOR 2016
Protan ISO-certifiering ISO14001

Protan ISO-certifiering ISO14001

Se certifikat

Har du några frågor? Kontakta oss gärna.

Bjørn Nordseth - Salgssjef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef teknisk salg