Ett nytt tak över det gamla

Ett nytt tak över det gamla

Livslängden på ett tak beror på flera faktorer. Inspektion och underhåll är avgörande, liksom kvaliteten på produkten och installationen.

arrow_downward

För ett bra resultat vid renovering av taket är det avgörande att bedöma alla element i takkonstruktionen och reparera dem vid behov.

 • Uppfyller ditt tak kraven för isolerings tjocklek enligt nuvarande standard?
 • Är taket utformat för ökad snöbelastning?
 • Är takets dränering tillräckligt beräknad?
 • Har taket tillräckligt med lutning för att avlägsna regnvatten?
 • Uppfyller taket nuvarande krav på brandsäkerhet?
 • Kan taket inspekteras och underhållas säkert?
 • Kräver något av arbetet bygglov?

Takets skick bör kontrolleras i förväg för att klargöra vilka arbeten som behöver utföras.

Särskild produkt för renovering

Protan EX är vår särskilda produkt för renovering av bitumenbaserade takbeläggningar. Den har utvecklats för kalla klimat och kan installeras oavsett väderförhållanden.

 • Polyestervävd membran
 • Polyesterfleece lamineras på baksidan och kan läggas direkt på gamla tak eller träkonstruktioner
 • Tål temperaturvariationer på över 100 °C på takytan
 • Kan installeras på både platta och lutande tak
 • Kan fästas mekaniskt eller säkras med hjälp av vakuumtaktäckningskonceptet
 • Varmluftssvetsas
 • Finns i flera färger

Membranet är försedd med ett brett utbud av färdiga detaljer. Förproducerade detaljer för avlopp, ventilationsboxar, hängrännor och parapeter ser till att taket blir väderbeständigt.

I kombination med Protans profilerade takläggning på lutande och böjda ytor kan en arkitektonisk profil skapa djup och karaktär på takytan. Detta är ett utmärkt alternativ till triangulära reglar och tak med stående fals.

Extra isolering, U-värde och fall – Enkel energibesparing

Att lägga till extra isolering vid renovering av taket är förmodligen den enklaste åtgärden för energibesparing med den kortaste återbetalningstiden för en befintlig byggnad. Vi rekommenderar att man överväger detta när taket renoveras. Med en förväntad livslängd på minst 25-30 år kommer det att dröja innan det finns en annan gynnsam möjlighet. Dessutom kommer inomhusklimatet att förbättras.

Bättre avrinning

Protan är glad att hjälpa till med att beräkna U-värden och utforma fallhöjden för att förbättra avrinningen på taket. Isoleringen kan läggas med jämn tjocklek om det redan finns en lutning i underlaget. Om basen är nästan horisontell kan konisk isolering erbjudas. Konisk isolering läggs mot en lågpunkt för att säkerställa avrinning mot regnvattenutlopp. Efterisolering kan kräva att höjden på uppstånd, parapet och räcke ökas. Detta kan kräva bygglov, så vi rekommenderar att du kontrollerar detta med den lokala myndigheten.

Vid extra isolering används Protan SE tillsammans med en relevant migrationsbarriär på samma sätt som vid nybyggnation, beroende på vilken typ av isolering som används.

Brunnar och utkastare

Befintliga brunnar kan återanvändas i många fall, men de måste bedömas i samarbete med takentreprenören eller avloppsingenjören. Det rekommenderas att installera överströmningsventiler vid renovering av taket, eftersom de även ger varning om brunnen blir blockerade.

Produkter

Produkter

Ett brett urval av högkvalitativa enskikts takbeläggningar och membran.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.

Kontakta oss

Ali (1) small.jpg

Ali Ketabati

Country Manager Sweden
Jan Skytterfält - Försäljning / Teknisk rådgivare

Jan Skytterfält

Försäljning / Teknisk rådgivare
Protan_Logo_CMYK propell 1x1.png

Project Support