Vi har en nollvision för skador och olyckor.

Vi har en nollvision för skador och olyckor.

Vi betonar kontinuerligt lärande genom riskbedömning och rapportering av avvikelser.

arrow_downward

God hälsa är viktigt för oss alla på Protan och är en kritisk framgångsfaktor för att förverkliga vårt uppdrag. Därför fokuserar vi på våra kollegors hälsa och på att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Vi bedriver vår verksamhet genom effektiv användning av material och energi, med fokus på att minska användningen av naturresurser samt minska utsläpp och avfall. Vi strävar efter att våra produkter ska vara återvinningsbara eller kunna returneras på ett säkert sätt.

Protan har förstklassiga säkerhetsåtgärder och utbildning för att minska olyckor och skador på människor, miljö och material. I vårt HSE-uppdrag anges också vår policy om noll skador och olyckor. Vi betonar kontinuerligt lärande genom riskbedömning och rapportering av avvikelser.

Vi övervakar regelbundet vår verksamhet både internt och externt för att se till att företagets riktlinjer för hälsa, säkerhet och miljö, kvalitet och den omgivande miljön följs inom alla delar av företaget.

ISO 9001:2015 - Protan AS

Ladda Ner
ISO 9001:2015 - Protan AS

ISO 14001:2015 - Protan AS

Ladda Ner
ISO 14001:2015 - Protan AS