EU:s nya mål för förnybar energi för 2030

Som en del av EU:s gröna åtagande att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030 är det viktigt att göra byggnader mer energieffektiva. Enligt Europeiska kommissionen står byggnader för 40 procent av vår energiförbrukning och 36 procent av utsläppen av växthusgaser. Nästan 75 % av de befintliga byggnaderna i EU är energiineffektiva och kommer att kräva energirenovering i stor skala.

För att säkerställa en grön och förnybar energikälla för byggnader kommer användningen av bland annat solceller att vara avgörande. Förnybar energi släpper ut mindre koldioxid än fossila bränslen och genereras från fria och rikliga naturresurser.

Att öka andelen förnybar energi som används i EU är avgörande för att

  • minska utsläppen av växthusgaser från energisektorn – för närvarande 75 % av alla EU-utsläpp
  • erbjuda ett alternativ till import av fossila bränslen, särskilt från Ryssland

EU har satt upp ett nytt mål för 2030: 42,5 % andel + 2,5 % tillägg. Byggsektorn är en av de sektorer som har ett sektorsspecifikt delmål, 49 % andel förnybar energi (preliminärt mål)

"En övergång till förnybar energi kommer att göra skillnad för kostnaderna för byggande för både offentliga organ och privatpersoner. Dessutom förbättrar förnybar energi luftkvaliteten och människors hälsa", säger Line Brødremoen Brevig, hållbarhetschef, Protan.

Solpanelseffektivitet med Protan-membran

Protan har lösningar för användning i samband med solpaneler både för nybyggnation och renovering av äldre byggnader.

Det är dokumenterat att solpaneler ökar elproduktionen när de inte överhettas. Därför är det viktigt att använda takbeläggningar som hjälper solpanelerna att hålla sig svala när du bygger ett solcellssystem på taket.

Protans tätskiktsmembran i ljusa färger av PVC eller TPO har denna kylförmåga. Till exempel reflekterar Protan SE i vitt 0,84 av solstrålningen (0,68 efter tre års lagring). Detta håller vanligtvis temperaturen på platta tak på sommaren runt 50 °C, jämfört med 70-80 °C för mörkare färger.

Detta ökar kraftigt elproduktionen från solpaneler, vissa pilotstudier visar till och med nästan dubbelt så mycket effekt (Over Easy). Dessutom kan våra PVC- och TPO-tak motstå rotinträngning och har klarat det tyska FLL-testet. Detta visar att våra takdukar är lämpliga för funktionella tak som kombinerar solpaneler med en grön takinstallation.

Läs mer: https://www.protan.se/taksystem/solcellstak/