Rockwool collaboration.png

Med hållbarhet på agendan: Samarbetsprojekt om minskning av avfall

Avfall utgör en betydande miljöutmaning inom bygg- och anläggningsverksamhet, och Protan tar nu ett viktigt steg för att minska mängden avfall genom ett samarbete med en av sina isolerings leverantörer, Rockwool.

arrow_downward

Enligt siffror från Norges Statistisk centralbyrå (SSB) står bygg- och anläggningsverksamhet för så mycket som 25 % av avfallet i Norge, där 30 % av vikten på de material som förs till byggplatserna slutar som avfall*. Protan, en ledande aktör inom industrin, har identifierat isolering som en betydande källa till avfall på deras byggplatser.

Vad kan vi, som en hållbar aktör inom branschen, göra för att bidra till avfallsminskning?

"Vi har ambitiösa hållbarhetsmål, och för att lyckas uppnå dessa är det avgörande för oss att samarbeta med våra leverantörer. Samarbetet är också viktigt för att säkerställa innovation och effektivitet samtidigt som ansvarsfull användning av resurser genom hela värdekedjan." Line Brødremoen Brevig, Hållbarhetschef, Protan.

Protans huvudleverantör av stenull är Rockwool. Isoleringen levereras på miljövänliga pallar, men förändringar i designen har gjort det svårt att använda miljöpallarna som en del av taklösningen. Detta har lett till stora mängder avfall på byggplatser. Som ett exempel: Cirka 9 500 m³ stenull + miljövänliga stenullspallar levererades till IKEA Vestby-projektet. Detta projekt har en avfallsmängd på 250 m³ isolerings rester och cirka 500 träpallar.

Som ett initiativ för att minska växthusgasutsläpp och avfallsmängden har Protan och Rockwool initierat ett projekt hos Rockwool där möjligheten att ändra designen på pallen kommer att undersökas, så att substratet på pallen också kan användas som isoleringsmaterial. Detta initiativ har inte bara potential att betydligt minska avfallsmängden, utan det kommer också leda till kostnadsbesparingar, förbättrad arbetsergonomi och minskad ytterligare arbetsbelastning på taket.

Utöver Rockwools interna projekt kommer Protan att utforska möjligheten att delta i Rockwools "Rockcycle"-program, som fokuserar på återvinning av stenull istället för att kasta bort fullt användbart material som avfall. Genom att göra sig av med stenullen via Rockcycle kommer Protan att bidra till att "sluta cirkeln" så att stenullen kan återfödas till nya, robusta ROCKWOOL-produkter. Pallfötterna som nämndes ovan, som inte används direkt som takisolering, kommer också att kunna återvinnas.

Detta samarbete understryker vikten av goda partnerskap och samarbete för att identifiera och genomföra effektiva och hållbara lösningar. Protans fokus på att involvera interna resurser, inklusive kollegor från inköp, HSEQ och Protans kunder (takläggare), tillsammans med Rockwool, illustrerar engagemanget för att hitta innovativa och hållbara svar på avfallsutmaningarna inom byggsektorn. Detta är inte bara ett viktigt steg för Protan och Rockwool, utan också en inspirerande modell för hela branschen när det gäller att tackla miljöutmaningar genom samarbete och processoptimering.

*(källa för 30 % https://www.sciencedirect.com /topics/earth-and-planetary-sciences/construction-waste).

Animation - Futureproofing Waterproofing - Signatu.gif