Digital Lag

- Vi ser att byggbranschen behöver gripa de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Hur ser du på nyckeln för att vända denna trend, särskilt med avseende på hållbarhetsmålen?

Byggbranschen ligger något efter andra sektorer när det gäller att omfamna digitaliseringen, och nyckeln till att vända denna trend ligger i att förstå potentialen och värdet som kan uppnås genom digitalisering. Att digitalisera processer kan förbättra effektiviteten, minska risker och avfall, vilket bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Byggbranschen står ensam för cirka 25% av avfallet i Norge. Att bidra med det vi kan för att förändra detta måste ses som ett samhällsansvar inom vår bransch, säger Christen Rehn.

Verktyg för kunden

- Digitalisering medför många fördelar, särskilt för kunder. Hur kan digitala verktyg minska felbedömningar och avfall i projekt samtidigt som de skapar värde för kunderna?

Genom hela värdekedjan spelar digitala plattformar och verktyg en alltmer kritisk roll. Det skulle vara mycket fördelaktigt för branschen att undvika felbedömningar och överestimeringar genom förbättrad materialplanering, vilket minskar avfall och ineffektivitet både i små och stora projekt. Digitala verktyg kan bidra till mer exakta uppskattningar, minska avfall och därigenom skapa värde för kunderna. Plattformar som Building Information Modeling (BIM) och Construction Management Software möjliggör bättre materialplanering och främjar hållbara metoder. Detta resulterar i enklare, snabbare och mer exakta leveranser, vilket minskar kostnaderna. Digitalisering är avgörande för hela värdekedjan: allt som levereras måste dokumenteras enligt nya regler.

Nybyggnation och ombyggnation

- Oavsett om det handlar om nybyggnation eller renovering spelar digitala lösningar en avgörande roll. Hur ser du på digitala leverantörers roll för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sådana projekt?

Digitala lösningar spelar en avgörande roll både i nybyggnation och rehabilitering. Leverantörer av digitala verktyg, genom innovativa lösningar som BIM-modellering och AI-stödda designverktyg, kan hjälpa till att optimera design- och byggprocesser, minska fel och förbättra kvaliteten på projekt. Underhåll och förändringar kan göras mycket mer exakt med hjälp av simulering i en digital kopia.

Sömlösa leveranser genom digitalisering och digitala tvillingar:

- Teknik för digitala tvillingar - Kan du berätta hur du ser denna teknik optimera operativa processer och bidra till förutsägande underhåll inom fastighetsförvaltning?

En av de mest spännande utvecklingarna i digitaliseringen inom byggbranschen är konceptet med den digitala tvillingen. Detta innebär att skapa en digital kopia av en fysisk byggnad eller infrastruktur, kontinuerligt uppdaterad i realtid genom dataflöden från sensorer och annan teknik. Digital tvillingteknik möjliggör simulering av olika scenarier, optimering av operativa processer och förutsägande underhåll. Detta gäller för värmeförlust, energiförbrukning, luftkvalitet och eventuella fuktighets- eller andra utmaningar. Genom en sådan teknik får fastighetsägare och rådgivare en rikedom av och en unik möjlighet att förstå och hantera sina fastigheter mer effektivt och proaktivt.

Vad vi strävar efter att uppnå med digitaliseringen:

 • Ökad noggrannhet och precision i planerings- och designprocesser.
 • Effektiv resursallokering och tidsplanering genom automatiserade system.
 • Bättre kommunikation och samarbete mellan olika intressenter genom delade plattformar.
 • Förbättrad spårbarhet och transparens genom hela byggprocessen.
 • Möjlighet till förutsägande underhåll och optimering av operativa processer efter att byggnaden är färdigställd.

Vägen framåt - Vad händer nu?

- Huvudfokus framåt är att utveckla och integrera digitala verktyg genom hela värdekedjan. Vi måste sträva efter sömlöshet och god datakvalitet. För att lyckas med digitaliseringen måste både kunskap och teknik finnas på plats. Kanske är det lättare att köpa tekniken än att kunna utnyttja och översätta alla möjligheter som finns i tekniken? Vi måste bygga kunskap och digitalt förtroende genom erfarenhet och lära oss vad som ger dig värde. Med ny, erfaren insikt kommer du förmodligen att göra något annorlunda imorgon än vad du gjorde igår. Det kräver att vara proaktiv, lära av framgångar och misstag och vara villig att ta vissa risker.

Några råd för framgång:

 • Lär av dem som lyckas.
 • Säkerställ datakvalitet genom hela värdekedjan.
 • Var proaktiv - du måste våga prova.
 • Bryt ner projekt/investeringar i mindre enheter för att minimera risk.
 • Ta vissa risker.
 • Var lekfull och nyfiken.
 • Bygg digital kunskap.
 • Förstå den värdeskapande digitaliseringen ger dig och ditt företag.
 • Använd digitala verktyg aktivt för att ändra ditt beteende (erfarenhetsbaserat).

Transparens och digitala lösningar

Transparens och digitala lösningar går hand i hand, och användningen av digitala verktyg och plattformar kan öka transparensen på flera sätt:

 • Öppen tillgång till relevant information leder till mer precisa och snabbare beslut.
 • Spårbarhet och dokumentation ger säkerhet och kontroll: Digitala lösningar som RFID och streckkoder kan användas för spårning genom hela leverantörskedjan.
 • Delning och analys av data mellan tillverkare, leverantörer och kunder.
 • Effektivitet genom automatiserade processer.

“Transparens mellan tillverkare, leverantörer och kunder är avgörande för att säkerställa effektivitet, förtroende och framgång i byggprojekt. Genom att dela information om produkter, priser, leveranstider och eventuella utmaningar eller förändringar som uppstår kan dessa tre parter samarbeta för att uppnå gemensamma mål och leverera högkvalitativa projekt i tid och inom budget. Detta lägger grunden för ett starkt partnerskap och hållbar tillväxt inom byggbranschen”, avslutar Rehn.

"Genom bra digitala lösningar kan vi skapa värde och effektivitet, vilket möjliggör en mer helhetssynlig och transparent leverans till våra kunder och leverantörer."

iStock-Digital twin.jpg