Skotta säkert

Protan Entreprenad AB i Stockholm, Örebro, Karlstad har utbildat och licensierat sig enligt SKOTTA SÄKERT!

Protan Entreprenad AB i Stockholm, Örebro, Karlstad har utbildat och licensierat sig enligt SKOTTA SÄKERT! Som Protan-auktoriserade entreprenörer är NOTAB, Ostkustens Tak, Garantitak, Sahlbergs Tak och Östmans Plåt certifierade. Utbildningen inom SKOTTA SÄKERT skall leda till ökad säkerhet kring skottning av tak och minska skador från felaktig skottning. Mer information hittar ni på www.skottasakert.se