Om Takduk och Tätskikt

Protan har levererat takduk och tätskikt sedan 1972, och kan dokumentera den långa livslängden på sina produkter genom många års erfarenhet i det skandinaviska klimatet och genom omfattande tester i egna och externa laboratorier.

Hög kvalitet och lång livslängd

Protan har levererat taktäckning och membran sedan 1972, och kan dokumentera den långa livslängden på sina produkter genom många års erfarenhet i det skandinaviska klimatet och genom omfattande tester i egna och externa laboratorier.

Det är kvaliteten på råvarorna som avgör takdukens egenskaper, kvalitet och livslängd.

Designat för ett skandinaviskt klimat

Våra takdukar och tätskikt är väldigt flexibla och motstår alla typer av extrema väder. De har utvecklats för skandinaviens tuffa klimat, och extra uppmärksamhet har ägnats åt produktegenskaper i låga temperaturer. Hållbarhetstest visar att, även efter 30 år, behåller Protans takdukar och tätskikt sina fördelaktiga egenskaper och håller långt bortom deras förväntade levnadstid.

Komplett system

Vi har utvecklat ett komplett taksystem, från utbildning av våra takläggare till installationsmetoder, samt goda inspektions- och underhållsprogram för att säkra våra produkters och lösningars varaktighet.

Eget testlaboratorie

Vi utvecklar och testar alla våra lösningar och produkter, likväl som att vi inspekterar råmaterial och hela produktionsprocessen, i vårt laboratorie i Drammen, Norge. Laboratoriet är godkänt och kontrollerat av Det Norske Veritas  som kräver att vi följer strikta rutiner för test och dokumentation av råmaterial och produkter.

Lång levnadstid

Hållbarhetstest visar att Protans takdukar och tätskikt behåller sin flexibilitet och har en lång återstående levnadstid också efter 30 år.

En god referens

British Board of Agrément, BBA, har tillsammans med SINTEF Byggforsk värderat levnadstiden på grundval av tester av flera gamla Protan tak, och med bakgrund av resultaten från undersökningen som föreskrivs, har gett följande utmärkt referens i Protans engelska produktcertifikat – Agrément Certificate (98/3459): ”Accelerated weathering tests and performance in service confirm that satisfactory retention of physical properties is achieved. All available evidence suggests that Protan Mechanically Fastened PVC Roofing Membranes should have life in excess of 30 years.”

Säkerhet på taket

Protan takduk är tillverkad i självslocknande PVC. Alla genomföringar görs med svetsmaskiner baserade på varmluft. Detta ökar brandsäkerheten på taket ytterligare, och är speciellt viktigt vid omläggning. Den låga vikten av Protan takduk säkrar också en minimal lagring av råmaterialenergi på taket.

Klicka HÄR och se vår film om svetsning av Protan takduk.

Klicka HÄR och se vår film om kontroll av kvaliteten på svetsade skarvar.

Innovation och teknologi

Innovation och teknologi är avgörande för att vi kan ge våra kunder världsledande lösningar.Vi erbjuder därför unika och egenutvecklade verktyg som säkrar optimala tekniska och ekonomiska lösnignar till våra kunder. Klicka HÄR för mer information om programvarorna ProPlan, ProKalk och vårt vindlastberäkningsverktyg.

Vår uppgift är att skydda stora värden. Därför vill vi att våra produkter, tjänster och vår teknologi ska vara mer än god - den ska vara i topp i världen.

Skräddarsöm på tak

Protan är en pionjär inom skräddarsöm på tak. Takytorna kan prefabriceras efter mått på vår fabrik i Nesbyen och monteras därefter snabbt på byggplatsen. Detta säkrar täta tak snabbt och ger minimalt med avfall.

Fokus på miljö

Protan har kvalitets- och miljöstyrningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 och våra produkter har en EPD-miljödeklaration (Environmental Product Declaration). Denna verifierar att Protan takduk:

  • har minsta CO2 påverkan
  • har lägst energiförbrukning under produktion
  • är tillverkat av REACH- godkända råvaror
  • läcker inte kemikalier till naturen
  • är fri från emissioner
  • förorsakar minimalt med avfall på byggarbetsplats
  • har lägst vikt som ger minst miljöbelastning under transport

Produkter och produktion blir tredjeparts kontrollerat av olika ackrediterade testinstitut i de bort länderna där Protan opererar i, som Sintef Byggforsk, BBA (British Board of Agrement), SITAC/SP, FM (Factory Mutual) och flera andra. Protan är en aktiv användare av substitutionsplikten för kemikalier och produkterna innehåller inga ämnen från SFTs (norska miljödirektorat) OBS-lista. Protan har också produkter registrerade i BASTA. Detta bidrar till att Protan takduk tillverkas i miljöpositiv PVC. Den totala miljöpåverkan för hela livscykeln för Protan takduk är kartlagd med tredjeparts godkända miljödeklarationer. Jämfört med andra traditionella produkter har Protan takduk:

  • 30% mindre påverkan på drivhuseffekten.
  • 80% mindre miljöpåverkan under transport.
  • 70% mindre brandbelastning på tak.

Vårt mål är att reducera den totala förbrukningen av resurser i värdekedjan och att uppnå BREEAM poäng med Protan Takduk. Vi har också ett samarbete med RoofCollect som återvinner gamla tätskikt http://www.eswa.be/.

2.xxb tak og membraner fra Protan 75x42.jpg