Radonbarriär mot farlig radongas

Radonbarriär mot farlig radongas

Radongas kan inte ses, luktas eller smakas och är det största strålningsproblemet i Norge. Vi tillbringar nästan 93 % av våra liv inomhus, antingen i skolan, på jobbet eller hemma. Därför är det viktigt med ett bra inomhusklimat.

arrow_downward

Protan RadonSafe är ett lufttätt och starkt radonmembran som skyddar byggnader mot radongas från marken. Radonskydd är obligatoriskt i nya byggnader där människor ska bo.

Radonmembranet från Protan är tillverkat av nätförstärkt termoplastisk polyolefin och säkerställer att radongasen inte sipprar in från facket. Detta ger hög radonbeständighet.

Membranet är skyddat med varmluftssvetsade skydd som garanterar god täthet och lång hållbarhet. Lufttätheten i membran med denna svetsmetod är vanligtvis mycket bättre än i membran med icke-svetsade sköldar.

Om din byggnad saknar radonskydd behöver du inte vänta: Protan RadonSafe kan installeras året runt i alla typer av rum.

Varför du behöver radonskydd

Norge har en mycket hög koncentration av ädelgasen radon i marken. Mätningar visar att många byggnader har en radonkoncentration i inomhusluften som överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200Bq/m3 som fastställts av den danska strålskyddsmyndigheten.

Radonstrålning kan skada celler, orsaka celldöd och förstöra DNA-molekyler i kroppen. Detta kan i sin tur leda till mutationer och därmed till cancer. Enligt danska Cancer Society är radongas den viktigaste riskfaktorn för lungcancer efter rökning.

Från 1. I juli 2010 blev det obligatoriskt att installera radonbarriärer i alla nya byggnader där det kommer att finnas mänsklig aktivitet.

Få radonbarriären på plats snabbt

Genom att välja Protan RadonSafe kan du vara säker på att din byggnad är ordentligt radonskyddad. Vi erbjuder också att prefabricera hela membranet anpassat till byggnadens grundplan, så att det går så fort som möjligt.

Protan RadonSafe levereras i rullar om 20 meter, med en bredd på två meter och en tjocklek på 0,8 millimeter.

Fördelar med Protan RadonSafe:

100 % Tett.
Bra holbarhet och säker installation.
Starka och homogena sköldar.
Kan monteras i alla typer av rum.
Svetsa med varmluft.
Godkänd i alla användningsgrupper.

Radongas tränger lätt igenom även de minsta läckorna. Eftersom den är osynlig och luktfri finns det inga fysiska tecken på att koncentrationen är skadlig. Därför är det oerhört viktigt att radonskyddet utförs av erfarna och kompetenta installatörer. Vi rekommenderar att du använder radontätningsmedel i installationen.

SINTEF-godkänd radonbarriär

Protan RadonSafe kan användas för radonskydd i följande användargrupper
A, B och C. Den har:
 
Användningsgrupp A: Membranet läggs i bygggropen på ett färdigpreparerat underlag.
Användningsgrupp B: Membranet placeras på ett korrekt förberett isolerande underlag.
Användningsgrupp C: Membranet placeras på en färdig betongplatta eller liknande.
 
Protan RadonSafe har tillbehör som säkerställer att svåra detaljer enkelt kan åtgärdas under installationen. Detta inkluderar:

Prefabricerat innerhörn i radonmembran.
Prefabricerade rörgenomföringar i radonmembran i flera dimensioner.
Sugning av radon.
Radonbrunnar, som fungerar som en dränering av vatten under byggtiden och eventuell avluftning under byggnadens livstid.

Fakta om radon

Radon (Rn 222) är en radioaktiv, osynlig och luktfri ädelgas som kontinuerligt bildas från uran. Uran förekommer naturligt i många av våra bergarter, t.ex. alunskiffer, granit och granitgnejs.

Uran är radioaktivt och sönderfaller mycket långsamt, med en halveringstid på fyra miljarder år. Under lång tid bryts uran ner till radon. Radon sönderfaller i sin tur snabbt till restprodukterna bismut, polonium och bly med en halveringstid på 3,8 dagar. Det är övergången från radon till rester som är skadlig för människor.

Kontakta oss

Ali (1) small.jpg

Ali Ketabati

Country Manager Sweden
Jan Skytterfält - Försäljning / Teknisk rådgivare

Jan Skytterfält

Försäljning / Teknisk rådgivare
Protan_Logo_CMYK propell 1x1.png

Project Support