Ventiflex Duo

Ventiflex Duo


Protan Ventiflex Duo är ett koncept som utvecklats för att transportera luft genom trånga passager eller i tunnlar med begränsad höjd, utan att äventyra luftflödet.

Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo är ett koncept som utvecklats för att transportera luft genom trånga passager eller i tunnlar med begränsad höjd, utan att äventyra luftflödet.

En stor huvudkanal ersätts med två standardkanaler med mindre diameter, som tillsammans kallas duodukt. Duodukten installeras med hjälp av en vanlig trådupphängning och de två parallella kanalerna trycks mot taket när de är fulla med luft. Takhöjden ökar därmed med upp till 40 % jämfört med en huvudkanal.

Lägre energiförbrukning

Protan Ventiflex Duo har ett större tvärsnitt än andra liknande system, vilket innebär lägre energiförbrukning för samma installationshöjd och fläktkapacitet. Den levererar också mer luft med samma fläktkapacitet.

Två oberoende kanaler

De två separata kanalerna kan fungera oberoende av varandra och systemets säkra koppling har extremt låg friktion. Protan Ventiflex Duo-konceptet har utvecklats på ett sådant sätt att det kan använda alla Protan-kopplingar. Dessutom kan den installeras nära taket på en tunnel eftersom upphängningssystemet är placerat mellan de två oberoende kanalerna.

Kontakt

Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining

Pål Fossum

Sales Director - Tunnel & Mining
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America