Ventiflex Axel

Ventiflex Axel


Protan Ventiflex axel

Protan Ventiflex Shaft har utvecklats för vertikal tillförsel av frisk luft genom en schaktkonstruktion.

Vissa tunnlar börjar som en öppning på ytan, men många servicetunnlar börjar i botten av ett vertikalt schakt.

I sådana tunnlar är det viktigt att ventilationssystemet säkerställer tillförsel av frisk luft ner i tunneln och tillhandahåller praktiska, lufttäta och hållbara övergångar från ett vertikalt till ett horisontellt ventilationskanalsystem.

Hur det fungerar:

  • Protan Ventiflex Shaft är konstruerad med två, tre eller fyra upphängningsribbor som fästs på kablarna med speciellt utformade halkfria krokar och clips.
  • En spännbult i trådens ena ände säkerställer korrekt upphängning.
  • Våra lösningar är flexibla, och vi levererar kanallängder för både grävning och statiska
    Installationer.
  • Vi levererar också nödvändiga kanaldiametrar från ø200 mm till ø3200 mm i alla kanallängder.

Kontakt

Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining

Pål Fossum

Sales Director - Tunnel & Mining
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America