Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Takduken kan läggas på alla typer av underlag, både på varma kompakta tak och på kalla luftade tak. Protan SE kan användas på olika takformer - plana, lutande och böjda tak. 

Skarvning av Protan SE utförs med varmluft.

Protan Exposed Roof ny SE-B är registrerad i Basta och klassad som "Accepteras" i Byggvarubedömningen". Protan ny SE-B är en variant på Protan SE och finns i ljusgrå/mörkgrå, 1 och 2 m rullbredd.

             

http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/dokumentcertifikat-och-ritningar/miljocertifieringar/

På nedan länkar hittar ni produktdatablad om respektive produkt.

 

Tjocklekar:
1,2 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Standard rullbredder:
0,67 m
1,0 m
2,0 m

Standard rullängd:
20 m - 1,2 mm och 1,6 mm tjocklek
15 m - 1,8 mm och 2,0 mm tjocklek

Färger*:
Svart FX9
Mörkgrå F94
Ärggrön F41
Röd F12
Ljusgrå F 91
Vit/Cool Roof F01

*Pris varier beroende på val av färg

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Exposed Roof SE:

Protan Exposed Roof SE uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan SE

EPS
EPS och 120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Ja

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 eller SITAC 3880/81

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Protan standard överlappsystem

Protans standard överlappsystem med mekanisk infästning är den vanligast använda montagemetoden som Protan levererar. Systemet kan monteras på alla typer av underlag och kan användas på både nybyggnads och renoveringsprojekt.

Protan Prefabricerade stormoduler

Protan prefabricerade stormoduler med underliggande längsgående flikar är den bästa lösningen för kraftigt vindutsatta områden, vilket är idealt när taket behöver täckas snabbt.

Protan takduk med flik

Protan takduk med fliksystem använder takduk i 2-meter bredd med tvärgående flikar med extra stor rivstyrka på undersidan för mekanisk infästning.

Protan Vakuumtak

Protan Vakuumtak är ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. Systemet använder vindkrafterna för att skapa en vakuumeffekt som suger fast takduken mot underlaget. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet.