Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Protan-exposed-roof 1150x350

Robusta kvalitetslösningar

Protan erbjuder en serie produkter för exponerade tak. Produkterna monteras med mekanisk infästning eller med vakuum och lämpar sig bra för plana och lutande tak, på nybyggnation och renovering. Våra takdukar för exponerade tak är tillverkade av mjukgjort PVC och är armerade med polyestertextil.

Protans takduk

  • tål höga och låga temperaturerUPS'er i tabell med !-ikon
  • är UV-beständig
  • är självslocknande
  • har hög rivhållfasthet och motstånd mot punktering
  • svetsas med varmluft

 

Bäst lämpad

Våra produkter har hög rivhållfasthet, något som är särskilt viktigt för att förhindra vindskador och avblåsning i vindutsatta områden. Takduken är väl lämpad för installation i sträng kyla, något som är en klar fördel i ett kallt nordiskt klimat.

 

God friktionProtan takduk med prägling + logo

Takduken har en präglad yta som ger god friktion. I jämförelse med taduk utan prägling, representerar detta en betydelsefull säkerhetsfaktor både när det regnar, vid montering och vid regelbunden inspektion. Präglingen är också en estetisk fördel.

 

 

SjälvslocknandeProtan entreprenör svetsar med varmluft

Våra takdukar för exponerade tak är självslocknande. Det betyder att det inte bidrar till att sprida brand. Det uppfyller kraven för brandklass BROOF(t2) på de vanligaste underlagen. Mer information om brandklassifiering och egenskaper vid brandpåverkan hittar du på sidan med produktinformation  och/eller i SINTEF tekniska godkännanden för takduk.

 

Ingen användning av öppen låga

Protans takduk och tätskikt svetsas uteslutande med varmluft och är en trygg metod vid montering av tak. Genom att välja Protan lösningar slipper byggherren att ta den risken.

 

Välj en av lösningarna för exponerade tak för mer information.

Protan standard överlappsystem

Protans standard överlappsystem med mekanisk infästning är den vanligast använda montagemetoden som Protan levererar. Systemet kan monteras på alla typer av underlag och kan användas på både nybyggnads och renoveringsprojekt.

Protan Prefabricerade stormoduler

Protan prefabricerade stormoduler med underliggande längsgående flikar är den bästa lösningen för kraftigt vindutsatta områden, vilket är idealt när taket behöver täckas snabbt.

Protan takduk med flik

Protan takduk med fliksystem använder takduk i 2-meter bredd med tvärgående flikar med extra stor rivstyrka på undersidan för mekanisk infästning.

Protan Vakuumtak

Protan Vakuumtak är ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. Systemet använder vindkrafterna för att skapa en vakuumeffekt som suger fast takduken mot underlaget. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet.

Protan hellimmat taksystem

Hellimmade taklösningar kan vara lämplig när perforering av ångspärr inte är önskvärt eller underlaget gör mekanisk infästning svår eller omöjlig.