ICA Uppsala

Taket är inte bara en yta som inte är synlig. Byggnader måste ses från alla vinklar, också ovanifrån. Därför har det blivit ett ökat fokus på estetik i taklösningar, inte bara på signalbyggnader.

Till och med stora kommersiella byggnader, traditionellt utan större dekorativa lösningarna, är nu utrustade med nya estetiska lösningar.

Protan Entreprenad Karlstad fick i uppdrag att lägga taket på det nya ICA maxi i Uppsala. Den moderna stormarknaden skulle inte bara vara en “box”, utan blev utrustad med sluttande tak på utsidan. Dessutom skulle 10 000 kvadratmeter tak läggas.

Miljön är också i fokus på nya byggnader. Protan Entreprenad är ajour med de nyaste lösningarna för energieffektiva och miljövänliga tak.

Valet för ICA-bygget föll på en kombination av ett vitt Protan Coolroof och grönt växtbetäckt sedumtak. Den vita färgen på Coolroof-taket reflekterar upp till 86% av solljuset, och leder till betydligt lägre temperaturer. I synnerhet är det effektivt att omge intaget för klimatsystem med Coolroof. I kombination med en stenullisolering leder det till en bra energieffektivitet för byggnaden.

Sedumtak är traditionsrikt i norden, och kommer nu tillbaka som ett miljövänligt val. Växterna fångar föroreningar, upptar vatten, och är ett samlingsplats för insekter och fåglar. Dessutom är det isolerande och fångar upp Co2.

För ICA-byggnaden användes ett grönt sedumtak som en kontrast till det vita Coolroof-taket på skärmtaken utanför bygget. Det fick också en annan funktion uppe på själva taket: Stora taklogotyper blir alltmer populära på nya byggnader och det gröna sedumtaket användes för att skapa en stor ICA-logotype i mitten av byggnaden.

Tak är inte vara en osynlig del av byggnaden. Protan entreprenad levererar gärna kreativa lösningar för profilering och estetiska uttryck.

Tak med övertäckning och gröna tak

Protans takdukar för tak med hård övertäckning, gröna tak och torvtak kallas ofta för ballasterade tak. Ballasten kan vara betongsten, singel eller jord som basen för gröna tak.