Häggvik Entré


Sollentuna
Sollentuna
Ort
Protan SE-B
Protan SE-B
Produkt
17 500 kvm
17 500 kvm
Storlek

Taktema i Mälardalen lägger taket på en ny handelsplats, Häggvik Entré i Sollentuna. En nybyggnation och tillbyggnad på 17 500 kvadratmeter. Taket byggs upp med stålunderlagsboard, cellplast och Protan SE-B som har bedömningen B i Sunda Hus, är accepterad i Byggvarubedömningen och är BASTA registrerad.

Inom fastigheten utförs totalrivning av befintligt kontorshus och hallbyggnad. Den färdiga handelsplatsen kommer att innehålla ca 30 000 kvm ”volymhandel” innehållande lokaler för försäljning av livsmedel och detaljhandel samt gym och restauranger/caféer.

Byggherre är ALMA Property Partners AB och Hedström & Taube Gruppen ansvarar för projektledning, projekteringsledning och byggledning. Byggnaden ska certifieras enligt BREEAM.