IMG_4576 2023-01-09 11_57_23.jpg

Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim

BlueProof Green
BlueProof Green
Produkt
320 m2
320 m2
Storlek
Trondheim
Trondheim
Plats

Om projektet

Under skulpturparken på taket av K.U.K. har Protan BlueProof Green lagts, och projektet genomfördes i samarbete med Structur Trondheim AS och Veidekke Entreprenør AS avdeling Trondheim.

K.U.K. Kjøpsmannsgata Ung Kunst är ett konstcentrum i Trondheim som byggdes under perioden 2020-2021. Byggnaden är miljöcertifierad enligt standarden BREEAM-NOR Very Good och är en gåva från bildkonstnären Kjell Erik Killi-Olsen, till Trondheim.

Byggare: Kjøpmannsgata Ung Kunst Eiendom
Takentreprenör: Protan Entreprenør Midt-Norge AS
Huvudentreprenör: Veidekke Entreprenør AS avdeling Trondheim
Arkitekt: HUS arkitekter og KEY arkitekter
Konsulterande ingenjör: Structor

Protan 5.jpg
Protan 3.jpg
Bilde1.jpg