Stora tak i fokus!

I Borås byggs några av Sveriges största logistikbyggnader med fokus på, yta, läge och miljö samt minskade transporter.

Logistikcenter
Protan Exponerat tak
Borås
Protan SE 1,2
29 700 m² + 29 000 m² + 31 320 m²
Speed Group, Bockasjö samt Ellos Group

Auktoriserad Takentreprenör: Halmstad Industritak

Stora tak är fokus för Halmstad Industritak och flera av dessa finns i Borås där några av Sveriges största logistikbyggnader är placerade. Speed Groups nya anläggning i Viared är exempelvis hela 540 meter lång!

 

SPEED GROUP fortsätter att växa på Viared i Borås

Nu ska den nya fastigheten som Logicenters under 2018 uppfört för Speed Groups räkning byggas ut. Logistikanläggningen ska bli hela 83 000 kvm och därmed i storlek med 12 fotbollsplaner. Belägen i strategiska Viared blir den miljöklassade anläggningen en av de största i Norden och ett viktigt projekt för alla involverade parter. 

På endast nio månader färdigställde Logicenters en 38 000 kvm stor fastighet för Speed Groups räkning i Viared, strax utanför Borås. I höst inleds arbetet med att expandera byggnaden ordentligt. Hela 45 000 kvm ska tillkomma och resultatet ska tillgodose Speed Groups fortsatta behov av mer logistikyta. Logistikanläggningen kommer att bli en halv kilometer lång, på Prognosgatan med bra skyltläge längs med riksväg 40.

– Det är stort för oss att påbörja utvecklingen av det som i slutändan ska bli vår i särklass största anläggning. Den kommer att bli större än vad Globen är i volym, dessutom i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Detta är vår sjätte fastighet i Viared och vi fortsätter att investera här för att vi har en god relation med Borås Stad. De är snabbfotade, framåtsträvande och satsar själva mycket på industriområdet, vilket är viktigt med tanke det fortsatta logistikbehovet, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head, Logicenters.

Fastigheten är dessutom miljöklassad utifrån Green Building.

Källa: https://www.speedgroup.se/artikel0/speed-group-fortsatter-att-vaxa-pa-viared-i-boras/

 

Ellos hyr 35 000 kvadratmeter av Bockasjö

Bockasjö har tecknat avtal med Ellos Group om att uppföra ett nytt logistikcenter på Viared i Borås. Ellos Group samlar huvuddelen av sin Home-verksamhet i det nya logistikcentret som skall uppföras.

 

Verksamheten organiseras nu i ett nytt logistikcenter mot att tidigare varit på fem olika platser. 

Fastigheten kommer att uppföras i två etapper. Etapp ett omfattar en uthyrningsbar yta om 34 650 kvadratmeter. Fastigheten kan byggas till med ytterligare 18 200 kvadratmeter om Ellos avropar den option om tillbyggnad som möjliggör denna expansion. Fastigheten kommer att vara klar för inflyttning hösten 2019. Fastigheten uppförs i GreenBuilding-standard och certifiering kommer att erhållas efter uppförande och inflyttning. 

Bockasjö har förvärvat cirka 95 000 kvadratmeter mark av Borås Kommun för denna byggnation. 

Källa: https://www.fastighetssverige.se/artikel/ellos-hyr-35-000-kvadratmeter-av-bockasjo-29839