Framtida lösningar för havsindustrin

Framtida lösningar för havsindustrin

Protan har utvecklat framtidens skyddsnät. Den är tillverkad av PVC som inte släpper ut mikroplaster i miljön och är så miljösäker att den är godkänd för lagring av dricksvatten.

arrow_downward

Ett Protan skyddsnät är en hållbar och tålig produkt. I slutet av sin livstid kan skyddsnätet återlämnas till Protan för tillverkning av nya produkter, t.ex. takmembran. På så sätt kan PVC:n få en livslängd på upp till 60 år.

Hur skyddsnätet fungerar:

Att bli av med laxlöss på ett miljövänligt sätt är en utmaning för fiskodlingsindustrin.

Det är tidskrävande och dyrt att avlusa och rengöra burar med laxar som redan är infekterade med löss. Långsam avskärning leder till mer stress och sämre livskvalitet för laxen.

Ett skyddsnät runt burarna löser en del av dessa problem.

Laxlöss trivs bäst i den övre delen av vattenskiktet, så en skyddande kjol som fästs runt buren, tio meter under ytan, är en mycket effektiv fysisk barriär mot laxlössen.

Den patenterade lösningen för denna nya typ av skyddsnät innebär att fickor, eller flödeselement, sätts in i nederdelen av nätet. Dessa fylls med havsvatten och fungerar som ett drivankare. De har också en självförstärkande effekt. Det betyder att ju starkare vind och högre vågorna är, desto stabilare är nätet mot buren.

Med fickorna på nätet behöver fiskodlare inte oroa sig för att laxlöss ska tränga in på öppet hav eller i starka strömmar. Nätet håller sig på plats oavsett väderförhållanden.

Protan’s technical textiles for ocean industries

  • 100 % återvinningsbart material, fritt från bly och mikroplast.
  • Extremt slitstarkt: Lång livslängd, minimalt underhåll, låg kostnad.
  • Godkänd för dricksvatten.
  • Producerad och utvecklad i Norge
  • I slutet av sin livslängd kan våra produkter återanvändas via vårt återvinningssystem mottagningssystem och påföljande återanvändning/återvinning.

Protan BlueSafe®

Protan BlueSafe är en serie innovativa och helt återvinningsbara PVC-skydd som kommer att hjälpa vattenbruksindustrin att lösa många av de miljöproblem som den står inför.

Protan BlueSafe-produkterna uppfyller havsindustrins behov av hållbarhet, biosäkerhet och livsmedelssäkerhet.

Locket släpper inte ut mikroplaster, är speciellt utvecklat för användning i saltvatten och är godkänt för lagring av dricksvatten.

Eftersom den är helt slät är det 70 procent mindre sannolikt att organismer växer på ytan, vilket minskar underhållskostnaderna och ökar livslängden.

Kontakta oss

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Technical textiles -

Technical textiles