Takförvaltning

Takförvaltning


Vi hjälper dig att ta hand om ditt tak. Inspektion och underhåll är en förutsättning för ett taks funktion under lång tid. Vi gör underhåll på alla byggnader med platta, låglutande eller välvda tak. Vi förvaltar tak täckta med PVC eller asfalt. Enligt forskningsinstitut är den förväntade livslängden för plana tak minst 30 år. Vi vet att man med enkelt underhåll och förebyggande åtgärder kan undvika kostnader och drastiskt förlänga takets livslängd.

Vi kan tak, vi har erfarenhet av att se fel innan de uppstår, och vi kan rekommendera åtgärder innan de blir en dyrbar kostnad.

Se skräckbilder från tak som inte får regelbunden tillsyn

Läs mer
Se skräckbilder från tak som inte får regelbunden tillsyn

Bristande säkerhet är byggherrens ansvar

Läs mer
Bristande säkerhet är byggherrens ansvar

Kontakta oss i dag!

Tlf: 073-398 81 14

Vattenfördröjning

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsutvecklare, arkitekter och ingenjörer att utnyttja takens potential.

Om taket på din byggnad börjar närma sig slutet av sin livslängd, eller om du behöver göra omfattande reparationer på grund av slitage och brand, behöver du ett nytt tak. Vi hjälper gärna till, men det är också ett utmärkt tillfälle att bedöma om taket kan användas på ett bättre sätt än i dag.

Ett tak är traditionellt sett en oanvänd yta. Dött utrymme utan något särskilt värde för byggnadens ägare. Det finns många sätt att skapa mervärde från ditt tak. Kan det användas för vattendistribution och bidra till att förhindra översvämningar på bergssluttningar? Kan en takterrass öka fastighetens värde - både ekonomiskt och för dem som bor eller arbetar i byggnaden? Kan taket användas för solcellsanläggningar? Kommer ett grönt tak att göra byggnaden mer estetiskt tilltalande och därmed öka fastighetens värde?

Protan har nominerats till Innovation Award for Building Nutrition två gånger, 2017 för vattenreningskonceptet Protan BlueProof och 2019 för den blågröna varianten BlueProof Green.