Brandskydd av extrem kvalitet

Brandskydd av extrem kvalitet

Unik teknik kommer att skydda Johan Castbergs mot brand och extrema väderförhållanden

arrow_downward

Cirka 250 km från Hammerfest, världens nordligaste stad i Norge, i det ogästvänliga Barents hav, ligger det orörda olje- och gasfältet Johan Castberg. För närvarande byggs ett särskilt produktions- och lagringsfartyg med norsk utvecklad teknik för att hjälpa till att utvinna olja och gas från detta fält.

Fartyget, som kommer att förankras i ett av världens tuffaste havsklimat, kräver tekniska lösningar av högsta kvalitet. Därför har Aker Solutions och Equinor valt en unik lösning som utvecklats av Protan och det norska brandskyddsföretaget Firesafe Energy AS för att skydda tillgångar och installationer på fartygets däck från det arktiska havets extrema klimat.

Utrustad i Norge

Fartyget är klassat som en FPSO, en förkortning för Floating Production, Storage and Offloading platform (flytande produktions-, lagrings- och lossningsplattform). På Kværners varv i Stord i Norge utrustas fartygets däck med en rad stora processmoduler och tekniska installationer. Dessa inkluderar omfattande bostadsutrymmen för upp till 120 stugor. Det är dessa bostadsområden som kommer att skyddas med den lösning som utvecklats av Protan/Firesafe.

"I korthet handlar det om cirka 700 meter flexibla brandbarriärer som ska monteras mellan de olika modulerna och barriärväggarna på produktionsfartygets komplexa däck", förklarar Firesafes vd Erik Ulevik.

Dessa brandbarriärer tillverkas i extremt brandhämmande material som utvecklats för att förhindra blåsningar och bränder inom oljeindustrin. De kommer att svetsas mellan de enorma modulerna och däcksektionerna på det nästan 300 meter långa fartyget. Syftet med barriärväggarna är både att garantera en säker evakuering genom att stoppa brandspridning, leda bort ytvatten och skydda människor och installationer under dem från vind, regn och nedfallande is.

Kräver material av högsta kvalitet

Produktionen vid Johan Castberg kommer att inledas i slutet av 2022 och fältet förväntas ha en livslängd på 30 år. Eftersom samma produktionsfartyg kommer att användas i detta extrema klimat under hela tiden ställs särskilt höga krav på kvaliteten på de material som används på fartyget. Detta gäller naturligtvis även för brandbarriärerna på däcket. För att säkerställa denna extremt höga kvalitet kommer produkterna att täckas med Protan-material, vilket innebär att vi utnyttjar vår expertis inom membranproduktion och vår erfarenhet inom olje- och gasindustrin sedan 1970-talet.

Protan PVC belagda textilier överdrag är extremt hållbara och väderbeständiga och har många användningsområden. Därför kan Protan leverera tekniska textilier till kunder med olika behov runt om i världen, från arktiska områden till tropikerna. Utrustningen på däck på Johan Castberg-fartyget kommer därför att vara väl skyddad mot både vinterstormar och brand med Protan/Firesafe-lösningen.

Utvecklingen av Johan Castberg-fältet beräknas kosta knappt 50 miljarder kronor (43 miljarder brittiska pund) och förväntas producera mellan 450 och 650 miljoner fat olja under sin livstid. Det är det nordligaste oljefältet som någonsin etablerats på den norska kontinentalsockeln, så när fartyget börjar producera i slutet av 2022 är det lugnande att veta att både människor och installationer kommer att vara säkert skyddade med Protan och Firesafes unika produkter.

Kontakta oss

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Technical textiles -

Technical textiles

Protanbelagda textilier och änvandingsområden

Protanbelagda textilier och änvandingsområden

Protanbelagda textilier har många användningsområden. Till exempel hallar, tält, transport, lantbruk, idrott og skydd mot översväminingar. Våra PVC-belagda textilier tillverkas i många olika kvaliteter, i samråd med våra kunder kan vi också erbjuda specialkvaliteter av belagda textilier eller färdiga lösningar för specifika ändamål.

Läs mer
Tekniska tekstilier för marin- och fisketillämpningar

Tekniska tekstilier för marin- och fisketillämpningar

Protan levererar tekniska textilier för marin- och fisketillämpningar som är extremt hållbara och bidrar till att lösa det stora problemet med spridning och förorening av mikroplaster i havet och naturen. Vi har ett nära samarbete med viktiga intressenter inom branschen för att utveckla bra och hållbara lösningar för vattenbruket.

Läs mer
Protan PVC-belagda textilier tillverkas i många kvaliteter

Protan PVC-belagda textilier tillverkas i många kvaliteter

Ta reda på mer om våra fastigheter, prestanda och säkerhet