protan_overvannshåndtering - Blueproof.jpg

Extremt väder är det nya normala

Protan BlueProof är hållbart, miljövänligt och hållbart. Den är utformad för att hantera extrema mängder nederbörd.

arrow_downward

Protan BlueProof

Den här typen av nederbörd blir allt vanligare i våra städer där skyfall leder till översvämningar på gatorna. De befintliga dagvattenlednings- och avloppssystemen är inte byggda för sådana extrema regnmängder. Som följd förloras miljarder kronor i skador varje år.

Behovet av att inrätta ett ytvattensystem för att hantera sådana extrema väderhändelser är uppenbart. Men utrymmet för detta är begränsat i tätbefolkade områden. Dessutom är det dyrt att gräva upp gator och trottoarer. Lösningen ligger ovanför: Protan BlueProof förvandlar taket till en ytvattenreservoar som långsamt dränerar extrem nederbörd till avloppssystemet.

Protan BlueProof dämpar vatten

Effektiv vattendränering och säker hantering av ytvatten är nyckelbegrepp för att beskriva tekniken bakom Protan BlueProof.

På de flesta tak rinner vattnet bort så snabbt som möjligt. Protan BlueProof möjliggör ett långsammare tempo så att vattnet gradvis och på ett kontrollerat sätt leds ner till avloppssystemet. Vi kallar detta för vattendämpning.

Detta innebär att all nederbörd inte skickas tillbaka till marken samtidigt, utan att en del av nederbörden stannar kvar på taket. På så sätt undviks överbelastning som leder till översvämningar och skador.

Hur Protan BlueProof fungerar

De flesta tak är byggda för att bära tunga vikter, och därför är det vanligtvis inget problem att dämpa vattenflödet.

Föreställ dig att du har en vanlig yta på 1 000 m2 och att det regnar 50 mm på en timme. Detta innebär att taket belastar avloppssystemet med 50 kubikmeter vatten på en timme.

Men om vi håller tillbaka vattnet kommer det att ackumuleras på taket till motsvarande 50 kg per kvadratmeter.

I norra Norge till exempel har platta tak en bestämd bärförmåga och kan i de flesta fall hålla mer än 300 mm nederbörd per kvadratmeter. Detta motsvarar 300 kg.

Med Protan BlueProof saktar dräneringen ner och det kommer att ta upp till 24 timmar för de 50 kubikmeterna vatten att nå avloppssystemet.

 Fyra skäl att välja Protan BlueProof

  • Det är säkert. Systemet är SINTEF-godkänt och har utvecklats genom expertis, lång erfarenhet och etablerade traditioner inom takläggning
  • Det är hållbart. Det är det mest miljövänliga systemet för vattenrening.
  • Det är kostnadseffektivt. BlueProof är det mest ekonomiska systemet jämfört med andra dämpningssystem.
  • Det sparar utrymme. Systemet frigör utrymme som annars skulle användas för hantering av ytvatten.

Protan erbjuder säkerhet och kompetens

Protan erbjuder alltid den utbildning som krävs för att installera BlueProof och vi finns på plats med våra interna tekniker från det första projektet.

Innan taksystemet installeras måste takentreprenören och dess takläggare ha genomgått ett utbildningsprogram som kallas Roofing School 1. För BlueProof-installationen finns det en extra modul om installation och funktion av detta avancerade system.

För att BlueProof-systemet ska kunna godkännas av SINTEF har man ställt krav på att takläggningsentreprenörernas projektledare ska vara kvalificerad[HK2] . Det finns inga särskilda krav på individuell utbildning, men Protan erbjuder stöd under hela processen för att säkerställa kompetensen.

I slutet av projektet genomför Protan ett funktions-/integritetstest tillsammans med takläggarna.

Genom att välja Protan BlueProof-taksystemet får du ett blått tak som är utrustat för att hantera dagens och framtidens väder.

Produkter

Produkter

Ett brett urval av högkvalitativa enskikts takbeläggningar och membran.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.

Kontakta oss

Ali (1) small.jpg

Ali Ketabati

Country Manager Sweden
Jan Skytterfält - Försäljning / Teknisk rådgivare

Jan Skytterfält

Försäljning / Teknisk rådgivare
Protan_Logo_CMYK propell 1x1.png

Project Support