Förstärk utsatta terrasser med Protan T-membran

Förstärk utsatta terrasser med Protan T-membran

Terrasser med hög gångtrafik kräver hållbarhet och styrka. Protan T-membran är speciellt utformat för att lägga sådana tak med estetik.

arrow_downward

Ett synligt terrassmembran utformat för utsatta terrasser och balkonger där en estetisk, stark, hållbar och säker yta för gångtrafik krävs. Systemet är väl lämpat där det finns låga dörrtrösklar som kräver lågprofils lösningar och låg vikt samt där det finns önskemål om enkel rengöring.

Reaktion på brand

Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L och Protan SE Titanium+ uppfyller kraven för klass BROOF (t1) och (t2) enligt EN 13501-5 för all underlag utom EPS/XPS-isolering.

När en migrationsbarriär av minst 120 g/m² glasfilt används, uppfyller Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L och Protan SE Titanium+ klass BROOF (t1) och (t2) även på EPS/XPS-isolering.

Protan Exposed Roof EX uppfyller kraven för klass BROOF (t2) och (t1) enligt EN 13501-5 på underlag av gamla takmembran.

Protan Exposed Roof EXG uppfyller klass BROOF (t2) och (t1) enligt EN 13501-5 för all underlag.

Testningen utförs enligt ENV 1187-2 och ENV 1187-1.

Brandklassificering

BRANDTESTKRAV FÖR MONTERING AV EXPOSED ROOFS PÅ EN BYGGNAD.

OM REGLER FÖR BRANDKVALITETER FÖR TAKMEMBRAN I EUROPA:

Luftburna brandtester av takmembran för klassificering i Europa utförs enligt testmetoderna prEN*)1187. Detta är uppdelat i fyra delar:

prEN1187 del 1, känd som tyskt brandtest
prEN1187 del 2, känd som nordiskt brandtest
prEN1187 del 3, känd som franskt brandtest
prEN1187 del 4, känd som brittiskt brandtest
*) prEN, där 'pr' står för 'Preliminary', E-europeiskt och N-norm. Alternativt används också 'ENV', där 'V' står för "Vornorm".

Det är upp till myndigheterna i ett land att besluta vilka av de fyra delarna/metoderna som kommer att accepteras. Efter tillfredsställande testning kan takmembranet klassificeras enligt EN13501-5 för den aktuella ytan det testades på och erhåller klassificeringen:

BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 2,
BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 4,
Kontakta Protan för en översikt över alla relevanta brandklassificeringar.