Skydda ditt tak med Protans SE Titanium+ membran

Skydda ditt tak med Protans SE Titanium+ membran

Protan SE Titanium+ är ett PVC-membran med polyesterförstärkning som håller växterna säkra. Vår takbeläggning är brandsäker och trygg.

arrow_downward

Protan SE Titanium+ membran är ett rotskyddande PVC-membran med polyesterförstärkning som är utformat för omfattande sedumtak. Polyesterförstärkningen gör det optimalt för mekanisk infästning vid behov. Produkten lämpar sig väl för att skydda mot UV-strålar, temperaturvariationer och mikroorganismer.

Eftersom sedumväxterna bara kan installeras under sommaren är det viktigt att använda ett membran som både kan mekaniskt infästas och har brandskyddsklassificering. Protan SE Titanium+ membran är brandskyddsklassificerat enligt Broof (t1) och Broof (t2).

Reaktion på brand

Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L och Protan SE Titanium+ uppfyller kraven för klass BROOF (t1) och (t2) enligt EN 13501-5 för all underlag utom EPS/XPS-isolering.

När en migrationsbarriär av minst 120 g/m² glasfilt används, uppfyller Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L och Protan SE Titanium+ klass BROOF (t1) och (t2) även på EPS/XPS-isolering.

Protan Exposed Roof EX uppfyller kraven för klass BROOF (t2) och (t1) enligt EN 13501-5 på underlag av gamla takmembran.

Protan Exposed Roof EXG uppfyller klass BROOF (t2) och (t1) enligt EN 13501-5 för all underlag.

Testningen utförs enligt ENV 1187-2 och ENV 1187-1.

Brandklassificering

BRANDTESTKRAV FÖR MONTERING AV EXPOSED ROOFS PÅ EN BYGGNAD.

OM REGLER FÖR BRANDKVALITETER FÖR TAKMEMBRAN I EUROPA:

Luftburna brandtester av takmembran för klassificering i Europa utförs enligt testmetoderna prEN*)1187. Detta är uppdelat i fyra delar:

Luftburna brandtester av takmembran för klassificering i Europa utförs enligt testmetoderna prEN*)1187. Detta är uppdelat i fyra delar:
prEN1187 del 1, känd som tyskt brandtest
prEN1187 del 2, känd som nordiskt brandtest
prEN1187 del 3, känd som franskt brandtest
prEN1187 del 4, känd som brittiskt brandtest
*) prEN, där 'pr' står för 'Preliminary', E-europeiskt och N-norm. Alternativt används också 'ENV', där 'V' står för "Vornorm".

Det är upp till myndigheterna i ett land att besluta vilka av de fyra delarna/metoderna som kommer att accepteras. Efter tillfredsställande testning kan takmembranet klassificeras enligt EN13501-5 för den aktuella ytan det testades på och erhåller klassificeringen:

BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 2,
BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 4,
Kontakta Protan för en översikt över alla relevanta brandklassificeringar.