Protan GT-membran för synliga terrasser och balkonger

Protan GT-membran för synliga terrasser och balkonger

Ett synligt terrassmembran som är utformat för exponerade terrasser och balkonger där en estetisk, stark, hållbar och säker yta för gångtrafik krävs. Systemet är väl lämpat där det finns låga dörrtrösklar som kräver lågprofils lösningar och låg vikt samt där det finns önskemål om enkel rengöring.

arrow_downward

Reaction to fire

Protan Terrace GT uppfyller kraven för klass BROOF (t2) angående brandspridning enligt EN 13501-5 på obrännbart underlag med hög densitet (dvs. min.680 kg/m³) som t.ex. i betong- eller kalciumsilikatplattor.

Fire classification

BRANDTESTKRAV FÖR MONTERING AV EXPOSED ROOFS PÅ EN BYGGNAD.

OM REGLER FÖR BRANDKVALITETER FÖR TAKMEMBRAN I EUROPA:

Luftburna brandtester av takmembran för klassificering i Europa utförs enligt testmetoderna prEN*)1187. Detta är uppdelat i fyra delar:
prEN1187 del 1, känd som tyskt brandtest
prEN1187 del 2, känd som nordiskt brandtest
prEN1187 del 3, känd som franskt brandtest
prEN1187 del 4, känd som brittiskt brandtest
*) prEN, där 'pr' står för 'Preliminary', E-europeiskt och N-norm. Alternativt används också 'ENV', där 'V' står för "Vornorm".

Det är upp till myndigheterna i ett land att besluta vilka av de fyra delarna/metoderna som kommer att accepteras. Efter tillfredsställande testning kan takmembranet klassificeras enligt EN13501-5 för den aktuella ytan det testades på och erhåller klassificeringen:

BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 2,
BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del 4,
Kontakta Protan för en översikt över alla relevanta brandklassificeringar.