En mångsidig och brandsäker membran

En mångsidig och brandsäker membran

G-membranet är glasfiberförstärkt för ballastade tak, omvända tak och gröna tak. Det tål extrema klimatförhållanden och angrepp av mikroorganismer.

arrow_downward

Protan G-membran är ett glasfiberförstärkt, mikrobdurabelt PVC-membran för ballastade tak, omvända tak och gröna tak. Protan G-membran kan motstå höga och låga temperaturer samt angrepp av mikroorganismer. Membranet är dimensionsstabilt, vilket är viktigt för bärande konstruktioner.

Protan G-membran för terrasser

Protan G-membran är en mångsidig produkt tillverkad av Protan. Det har använts för tak- och terrasskonstruktioner i över 30 år.

Protan G-membran används som ett täckt terrassmembran på terrasser med betongplattor, trätrall eller betong. Detta är ett glasfiberförstärkt membran med en tjocklek på 1,5 mm. Protan G-membran är en välutvecklad produkt som har använts både för tak- och terrasskonstruktioner på marknaden i över 30 år. Membranet har testats och dokumenterats med ett tekniskt godkännande från SINTEF Bygg och Infrastruktur.