Protan RadonSafe

Protan RadonSafe

Protan RadonSafe är en polyesterförstärkt termoplastisk polyolefin-membran som skyddar byggnader från radon från marken.

arrow_downward

Membrankonstruktionen säkerställer en god tätning mot radon samt en långvarig och säker installation. Protan RadonSafe-membran, hörn och kanaler svetsas samman med varmluft.

Valet av detta material och svetsmetod säkerställer homogena fogar som är helt gasäta och starka. Protan RadonSafe kan levereras med prefabricerade detaljer och tillbehör som underlättar tätning av komplexa detaljer på ett ansvarsfullt sätt under installationen.