Protan Prefabricerade tillbehör för en radonsäker miljö

Protan Prefabricerade tillbehör för en radonsäker miljö

Radon är en gas som väljer den väg med minst motstånd. Det är därför extremt viktigt att genomföringar och avslutningar är 100% tätade.

arrow_downward

En rekommenderad lösning är att tätning görs med hjälp av en radonmembran med tillräckligt hög radonresistens och lufttäthet under byggnaden. Protan RadonSafe är en polyesterförstärkt TPO-radonmembran. Membranet sammanfogas genom överlappning och sedan varmlufts-svetsning. Denna material- och svetsningsmetod säkerställer starka och homogena fogar. Protan RadonSafe kan användas för skydd mot radon i användningsgrupperna A, B och C.

Protan RadonSafe's svetsade fogar är normalt betydligt bättre än för icke-svetsade produkter vad gäller lufttäthet.

Protan RadonSafe kan levereras med tillbehör som säkerställer att svåra detaljer enkelt tätas under installationen. Dessutom måste arbetet utföras av professionella takentreprenörer som har fått instruktion från Protan.

Protan RadonSafe fungerar pålitligt och kan installeras året runt i alla väderförhållanden. Protan kan också prefabricera hela membran som är utformade för att passa byggnadens fysiska layout för snabbast möjliga installation.

 

Detaljer vi kan erbjuda är:

  • Invändiga hörn av radonmembran
  • Utvändiga hörn av radonmembran
  • Genomföringar för radonrör
  • Radonutsug
  • Radonavlopp

Tillbehör:

  • Protan tätningsmedel
  • Radonmätare