Protan Radon Safe

Protan Radon Safe är ett TPO polyesterarmerat membran som används till tätning av byggnader mot marken. Tätskiktet ger god täthet mot radon samt god hållbarhet och en säker montering.

Huvudbild - Protan Radon Safe

För att förhindra att radongas tar sig in i bostadshus är det rekommenderat att säkra byggnaden från grunden. Protan Radon Safe är ett lufttätt radonmembran med högt radonmotstånd. Membranet skarvas med varmluftsvetsade överlapp som ger god täthet och hållbarhet.

Materialvalet och svetsmetoden säkrar starka och homogena skarvar. Lufttätheten i membranet med svetsade skarvar är normalt bättre i jämförelse med icke svetsade skarvar.

Protan Radon Safe kan installeras hela året i alla slags väder. Protan kan på förhand prefabricera hela membranet anpassat efter grundplanen för byggnaden för snabbaste möjliga installation.

Protan RadonSafe kan levereras med prefabricerade detaljer och tillbehör som gör det enkelt att säkert täta komplexa konstruktioner under installation.

Protan RadonSafe kan användas som skydd i användargrupp A, B og C.

Radon är en osynlig och luktfri gas, som bildas kontinuerligt i jordskorpan. Utomhus är radonkoncentrationen normalt låg, och hälsofare uppstår först när gasen sipprar in och koncentrerar sig i vårt inomhusmiljö.

Höga koncentrationer av radongas kan vara skadliga. Enligt WHO är radon den viktigasta anledningen till utveckling av lungcancer efter aktiv röjkning. Statens Strålsäkerhetsmyndighet uppskattar att 15 % av alla lungcancerfall i Sverige per år orsakas av radon i inomhusmiljö.

I Skandinavien har man en hög koncentration av den radioaktiva edelgasen radon i marken och mälningar visar att många byggnader har för hög radonkoncentration i inomhusmiljön. Traditionen att bygga med hög lufttäthet i det kalla klimatet kan bidra till en högre radonkoncentration när ventilationen och radontätningen inte räcker till. Riktvärdet för radonkoncentrationen i inomhusluften är 200 Bq/m3 enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tjocklek:
0,8 mm

Standard rullbredd:
2 m

Standard rullängd:
20 m

Protan Radon Safe tillbehör

Radon är en gas som väljer minsta motståndets väg. Det är därför extremt viktigt att det är 100% tätt runt detaljlösningar och anslutningar. Protan Radon safe har tillbehör  som möjliggör att anslutningar mot svåra detaljer enkelt kan utföras.