Protan BlueProof

Kontrollerad vattenfördröjning

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning.

Extremväder är det nya normala
Med en ökad urbanisering, ökad klimatbelastning och mer extrem nederbörd har dagens avloppsnät svårt att hantera dagvattnet. Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Genom att utvidga takets funktion, kan man med Protan BlueProof utnyttja existerande yta till dagvattenhantering. På det sättet behöver man inte investera i dyra lösningar som kräver stora ytor. Detta gör Protan BlueProof till den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

En fråga om tid

Protan BlueProof gör det möjligt att gradvis och kontrollerat dränera vattnet ned i avloppsnätet, så att belastningen som leder till översvämning reduceras.

TRYGGT

Systemet är SINTEF-godkänt, utvecklat med hög kompetens, lång erfarenhet och goda traditioner inom takläggning

HÅLLBART

Det mest hållbara systemet för vattenfördröjning

KOSTNADSEFFEKTIVT

Det mest kostnadseffektiva systemet i jämförelse med andra vattenfördröjningssystem

YTBESPARANDE

Systemet frigör ytor som annars skulle använts till vattenfördröjning

Protan BlueProof är ett nytt och SINTEF-godkänt vattenfördröjningssystem för både nya och existerande tak. Protan BlueProof utvidgar takets funktion och förhindrar översvämning och översvämningsskador.

Med detta system dräneras vattnet gradvis och kontrollerat ned i rörnätet – så att man undgår överbelastning som leder till översvämning. Systemet löser inte bara en del av dagens, men också en del av framtidens utmaningar med dagvattenhantering.
De flesta platta tak i Sverige är gjorda för att tåla stor vikt. I Norden har platta tak ett definerad bärighet, och kan i de flesta fall tåla mer än 300 mm nederbörd pr. kvadratmeter. Därför kan taket göras om till ett tillfälligt vattenmagasin. Taket, eller delar av taket, fungerar som ett magasin för dagvatten. Därefter dräneras vattnet sakta och kontrollerat ned i dagvattenledningen.

Protan erbjuder nödvändig upplärning för att utföra installation av BlueProof. Vi garanterar de färdigheter som behövs från början till slut. Detta är också ett krav för godkännande från SINTEF.

Protan BlueProof Taksystem beräknas och planläggs i detalj av Protan AS. Takmontörer och takentreprenörer som ska installera systemet, måste genomgå vår obligatoriska Takskola. För BlueProof tillkommer det en tilläggsdel som ska medventandegöra utförandet av montering och funktion som är knuten till den nya teknologin.Vi är också på plats med våra erfarna tekniker som bidrar under pågående process.Vid projektslut genomförs funktionstestning där takytan täthetstestas.

Rådgivningtjänst
Vårt projekteringskontor erbjuder volym- och lastberäkningar när Protan BlueProof ska installeras. Detta omfattar bl.a. beräkningar av vattenlast från kraftig nederbörd för det konkreta taket.

Vi utför beräkning av fördröjning och vattenavledning från taket med hjälp av vårt beräkningsverktyg Protan BlueKalk. Protan BlueKalk beräknar fördröjningen av vatten, vattendjup och samlad vattenvolym samt vikt pr. areal på taket.

I beräkningarna tas det hänsyn till takets utforming, fall och areal, nederbördsförhållanden och specifika påsläppskrav från byggnaden till regnbädd eller avlopsnätet. Beräkningen ger full översikt över alla komponenterna som ska ingå i systemet och dokumenterar egenskaperna.

Underhåll
Alla tak behöver regelbundet underhåll och tillsyn. Protan BlueProof taksystem kräver en årlig tillsyn för att undgå oönskade händelser. För alla tak installerade med Protan
BlueProof Taksystem erbjuder vi ett takförvaltningsavtal som säkrar kvalificerad tillsyn, underhåll och kontroll av taket och dess komponenter en till två gånger årligen under takets levnadstid.

Protan BlueProof utvidgar takets funktion                    

De flesta tak är byggda för att tåla stor vikt, de kan därför fördröja avrinningen. Med hjälp av Protan BlueProof får vi ett funktionellt tak, som gradvis och kontrollerat fördröjer vattnet ned i avloppsnätet, så att överbelastning som leder till översvämning reduceras.

Om vi har ett vanligt platt tak på 1000 m² , med ett skyfall på 50 m.m på en timme, kommer det att belasta taket med 50 kubikmeter vatten per timme. Håller vi tillbaka vattnet, kommer vattnet som byggs upp på taket motsvara 50 kg per kvadratmeter – alltså bara 20 procent av vad taket är konstruerat för att tåla. Med Protan BlueProof fördröjs dräneringen och det kommer att ta runt ett dygn för dessa 50 kubikmeter vatten att ta sig ned till avloppsnätet.

Protan BlueProof är väl lämpat både för nybyggnad och renovering, och installation av BlueProof görs med en av flera kända takläggningsmetoder.

Protan BlueProof är väl lämpat både för nybyggnad och renovering, och installation av takduken görs med en av flera kända takläggningsmetoder. Den vanligaste är mekanisk infästning och vakuuminfäst tak, men limning eller andra kända metoder kan också användas, beroende på vad som lämpar sig bäst för den enskilda byggnaden. Det finn Protan BlueProof-lösningar utvecklade både för konventionella brunnar och UV-brunnar.

De allra flesta platta tak är väl lämpade för vattenfördröjning, i tillägg till att det kan ha flera funktioner.

BlueProof-systemet kan framgångsrikt kombineras med rekreationsområden, miljövänliga gröna zoner och med energiproduktion. Protan tar miljö på allvar, och har fokus på hållbara taklösningar. Detta är en viktig grund till att miljöstiftelsen Bellona har ingått ett samarbete med Protan – de lyfter fram Protan för att synliggöra hållbara lösningar för byggbranschen. Protans takduk har 3. parts miljöcertifiering och kan återvinnas redan idag!

Vädret har blivit allt mer extremt, med ökande nederbörd och kraftiga skyfall. Det är de kraftiga, plötsliga skyfallen som gör mest skada. Byggnaderna måste kunna tåla väldigt kraftiga och kortvariga regnybyar. 

Vi kan förvänta oss mer nederbörd med större och mer frekventa översvämningar. Detta skapar ett stort problem och kan leda till översvämnning. Avloppsnätet har svårt att klara av det nya extremvädret. I Protans översvämningsrapport från 2017 säger 49% av ägare, utvecklare förvaltare att de under de senaste 3 åren råkat ut för översvämningsskador. 

Med ökad urbanisering försvinner grönarealer som tidigare dränerat bort nederbörd. Och med större mängd extremväder har avloppsnätet i städer och byar svårt att hantera denna utmaning. När avloppsnätet inte kan hantera dagvattnet, uppstår översvämning med skador på byggnader, infastruktur, miljö och i värsta fall på hälsan.

Kommuner och försäkringsbolag kan inte ta belastningen av de skador som översvämning vid skyfall medför. Översvämningen ska hanteras lokalt, ansvaret ligger hos fsatighetsägaren och utvecklare måste tänka nytt och hitta goda och hållbara lösningar. 

 

Referenser

Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av att leverera taklösningar, och är bland de främsta på sitt område. I augusti 2017 installerade de ett BlueProof-tak på sin driftsbyggnad i Larvik.

BlueProof-tak i Katrineholm

Sveriges första BlueProof-tak finns i hos Olovgårdens Fastighets AB i Katrineholm. Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man reducerar överbelastningen som leder till översvämning och efterföljande skador.

Union Scene, Drammen

For fastighetsägaren Entra är att vara ledande inom miljö en del av företagets verksamhetsstrategi. Protan BlueProof var därför ett naturligt val när taket skulle renoveras.

Relaterade lösningar

DoP - Declaration of Performance kan laddas ned här. Sidan uppdateras automatiskt, så att den senaste versionen är tillgänglig för dig.

Tekniskt godkännande från SINTEF hittar du här. Sidan uppdateras automatiskt, så att den senaste versionen är tillgänglig för dig.

Contact us today
Relevant articles

Världsunikt tak på hus i Katrineholm

Olivgården Fastighets AB först ut med att installera klimatanpassat tak