Protan Radontätning

Protan Radontätning är en lufttät och stark radonmembran som förhindrar att radongas tar sig in i byggnaden.

Huvudbild -Protan Radontätning

Lufttät och stark

Protan Radontätning är en radonmembran av polyesterarmerad termoplastisk polyolefin som skyddar byggnaden mot radongas från grunden. Membranet svetsas med varmluftsvetsade överlapp, för att säkra en god täthet. Det kan installeras i alla väder.

Snabb installation

Vi kan på efterfrågan prefabricera hela membranet tillpassat efter byggnadens grundritning för att göra installationen så snabb som möjligt. Membranet levereras med prefabricerade detaljer och tillbehör som gör det lätt att säkert täta komplexa strukturer under installation.

Ikon - renovering Ikon - nybyggnad

Protan Radontätning

 • 100 % tät
 • god hållbarhet och säker montering
 • starka, homogena skarvar
 • kan installeras i alla väder
 • varmluftsvetsas

Protan Radontätning kan installeras för radontätning för alla användargrupper, A, B and C.

Användargrupp A: Membranet installeras i grundningsgropen på ett planat underlag Användargrupp B: Membranet installeras på ett planat underlag av isolering Användargrupp C: Membranet installeras på ett planat underlag av betong eller liknande

En radonbrunn fungerar som ett avlopp och dränerar bort vatten och ev. utsug av radon under byggtiden.

 

Viktiga detaljer

Protan Radontätning har tillbehör som säkrar att knepiga detaljer är enkla att täta under installation. .

Detaljer vi erbjuder för radontätning:

 • Prefabricerade invändigt hörn av radonmembran
 • Prefabricerade utvändigt hörn av radonmembran
 • Prefabricererade rörgenomföringar, flera dimensioner
 • Radonsug
 • Radonbrunn

Rekommenderade tillbehör:

 • Radonfogmassa

 

Olycksbådande ädelgas

Radon (Rn 222) är en radioaktiv, osynlig, luktfri ädelgas som utsöndras kontinuerligt från Uran. Uran förekommer naturligt i flera olika typer av bergarter, alumskiffer, granit och granit gnejser. Uran är radioaktiv och bryts ner väldigt långsamt, med en halveringstid på fyra miljarder år. Över en lång period, bryts Uran ner till Radon. Radon i sin tur bryts ner till  restprodukterna Vismut, Polonium och Bly, med en halveringstid på 3.8 dygn. Det är övergången från radon till restprodukterna som är skadligt, och hög koncentration av radongas är farligt för människor.

Radon är en osynlig och luktfri gas som inte kan förnimmas på något sätt, men som utgör ett ökande hälsoproblem. Höga koncentrationer av radongas är farliga. Det är därför viktigt att skydda en byggnad mot radon från marken. Protan Radon Safe hindrar radongas att tränga in i byggnaden. Radon tar sig in ditt hus från marken. Med Protans radontätning läggs ett tätat membran mot marken som hindrar radon från att tränga upp.

Radongasen tar minsta motståndets väg, det är viktigt för radon skydd installeras av skickliga och erfarna hantverkare.

För mer information välj en produkt.

Protan Radon Safe

Protan Radon Safe är ett TPO polyesterarmerat membran som används till tätning av byggnader mot marken. Tätskiktet ger god täthet mot radon samt god hållbarhet och en säker montering.

Protan Radon Safe tillbehör

Radon är en gas som väljer minsta motståndets väg. Det är därför extremt viktigt att det är 100% tätt runt detaljlösningar och anslutningar. Protan Radon safe har tillbehör  som möjliggör att anslutningar mot svåra detaljer enkelt kan utföras.