Protan E-Academy


Protan E-Academy är vårt e-learning verktyg som vägleder dig till att välja rätt produkt och goda tekniska lösningar för de flesta användningsområden och konstruktioner.

Kursen ger dig en introduktion till våra produkter och lösningar för tak, våtrum, terrass och radonsäkring och är uppbyggt i tre moduler: «Användningsområden», «Produkt» och «System».

Protan E-Academy kan användas som är ett uppslagsverk för våra olika produkter och lösningar eller kan tas som en kurs i sin helhet. Du får uppgifter att lösa under tiden som en del av utbildningen.

Kursen passar alla som är intresserade av tätskikt på byggnader, arkitekter, rådgivande ingenjörer, takläggare eller entreprenörer för att nämna några.