Protan Cool Roof

Protan Cool Roof


Protan Cool Roof-systemet använder en vit takbeläggning med ett dokumenterat högt solreflektionsvärde eller SRI (Solar Reflectance Index) för att minska behovet av intern kylning av byggnaden.

Hög solreflektion minskar behovet av kylning

En vit takbeläggning med ett högt solreflektionsindex sänker temperaturen betydligt i en kompakt konstruktion med varmt tak jämfört med mörkare färgade takbeläggningar.

Protan Cool Roof-systemet är därför väl lämpat för byggnader där värme från solljus och temperatur är ett problem, t.ex. kylrum eller tak på vilka solpaneler ska monteras.

Ett vitt Cool Roof har många hållbarhetsfördelar: ett högt solreflektionsvärde gör taket mer hållbart, minskar byggnadens energibehov för kylning och motverkar uppvärmningen av de omgivande stadsområdena (Urban Heat Island Effect). Även i I svalare klimat är det lämpligt att lägga en vit takbeläggning framför luftintaget för t.ex. ett luftkonditioneringssystem. Detta beror på att temperaturen i dessa områden är betydligt kallare än på resten av ytan.

De produkter som används i ett Protan Cool Roof-system är ett vitt Protan SE, antingen mekaniskt installerat eller som vakuumtak.

Protan Cool Roof testas i enlighet med ASTM C 1549-04 och ASTM C 1371-04a med godkända metoder som krävs av Cool Roof Rating Council (CRRC).

 

Produkter

Produkter

System för tak, membran, terrasser, våtrum för nybyggnation och rehabiliteringsprojekt.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.