Protan Vakuumtak-system

Protan Vakuumtak-system


Protan Vacuum Roof är ett unikt system som inte kräver fästelement på takytan. Vindens kraft skapar ett undertryck som suger fast membranet på takkonstruktionen. Detta lämpar sig särskilt väl för renovering av stora takytor.

När ett vakuumtak utsätts för vindkrafter skapas ett undertryck i skiktet mellan membranet och ett lufttätt, bärande underlag. Detta gör våra vakuumtak idealiska för hårda klimat.

Det behövs inga fästelement på takytan, så det ångkontrollerande skiktet punkteras inte. Membranen läggs i två eller fyra meters bredd på taket och lufttätas sedan mot brynet och runt eventuella genomföringar.

Snabb installation

Protan vakuumtaksystem garanterar snabb installation och en snabb byggprocess. Lösningen kräver färre svetsfogar och är idealisk för projekt med strikta krav på lufttäthet, t.ex. passivhus.

Vårt system för vakuumtak är också perfekt för byggnader med hög luftfuktighet, som t.ex. simbassänger, bryggerier osv. Om fukt fastnar i takkonstruktionen kan vakuumtaksystemet hjälpa till att ventilera den.

Ljudfri installation

Borrljud kan vara ett problem vid takrenovering. Genom att installera ett Protan vakuumtaksystem minskas mängden buller under installationen, vilket är en stor fördel för dem som använder byggnader som kontor, sjukhus, skolor och andra institutioner.

Hur det fungerar

Många miljoner kvadratmeter Protan vakuumtak har installerats över hela Europa. Vi använder vår omfattande expertis och erfarenhet för att beräkna den idealiska lösningen för våra kunder. Vakuumtaksystemet lämpar sig för både nybyggnationer och renovering av tak. Lösningen kräver ett lufttätt skikt i underkonstruktionen. Det lämpar sig därför väl för renovering, där den befintliga takbeklädnaden och fästmetoden bedöms vara i gott skick.

Beroende på underlaget används Protan SE eller Protan EX som takbeläggning för vakuumtak. Vakuumventiler installeras på taket för att släppa ut det övertryck som skapas mellan takbeläggningen och det lufttäta underlaget. Ventilerna är placerade på takytan där det negativa trycket är som störst, särskilt i hörn och kanter.

Produkter

Produkter

System för tak, membran, terrasser, våtrum för nybyggnation och rehabiliteringsprojekt.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.