Omfattande gröna tak

Omfattande gröna tak


Extensiva gröna tak kännetecknas av ett tunt lager jord eller växtmedium på taket.

Typiska växtarter bland suckulenter och mossor. I Norge används sedum i stor utsträckning. Denna typ av grönt tak kallas därför sedumtak.

Extensiva gröna tak kräver i allmänhet lite underhåll och har många användningsområden. De är lätta och behöver inte en lika stark stödstruktur som intensiva gröna tak.

Takbeläggningen ska vara dimensionerad för vindkast och mekaniskt fastsatt. Det kan vara nödvändigt att använda betongplattor eller liknande i kant- och hörnområden där det blåser hårdast. Sedum-mattene fungerer som ballast på taket, men kan kun legges i den varme årstiden.

Höga krav på brandsäkerhet

För att få ett användningstillstånd måste takbeklädnaden uppfylla brandsäkerhetskraven utan att täckas tills sedummattorna är installerade. Protan takplattor är självsläckande och brandklassade enligt BROOF(t2). Större tack måste brandsäkras. Vid kanter och genomföringar ska brandmediet skyddas med betongskivor, shingles eller liknande för att förhindra brandspridning.

Protan SE Titanium+

Protan SE Titanium+ takplattan är en bra lösning för sedumplattor. Det är bevisat rötbeständigt enligt det hårda FLL-testet (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) och behöver därför inget extra skydd.

Ballast- och gröna tak

Ballast- och gröna tak

Täckta vattentrycksmembran i takkonstruktioner kallas generellt för ballasttak och ballastmaterialet kan vara betongplattor, singel eller jord som underlag för vackra gröna sedumtak.

Les mer her
Torvtaksmembran

Torvtaksmembran

Torvtakamembran används flitigt på mindre takytor, och främst på fastigheter i fjällen. Torvtaken hjälper till att bygga upp miljöer som smälter in i landsbygdssamhällena, medan de i städer och tätbebyggda områden kan mjuka upp stadsmiljön.

Les mer her
Produkter

Produkter

System för tak, membran, terrasser, våtrum för nybyggnation och rehabiliteringsprojekt.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.