Grönytor och takterrasser ökar värdet

Grönytor och takterrasser ökar värdet

Dessa lösningar ger arkitekter och byggare stor frihet för estetisk design och bidrar till mer naturliga omgivningar genom användning av småsten eller växtlighet.

arrow_downward

Ballast- och gröna tak

Gröna tak blir alltmer populära, särskilt i tätbebodda stadsområden där det är viktigt att utnyttja taken. Grönområden och takterrasser bidrar till att öka värdet för både fastighetsutvecklare och de som bor eller använder byggnaderna.

Ballasttak och gröna tak kan användas som bostadsområden eller takträdgårdar. Dessa lösningar ger arkitekter och byggherrar stor frihet när det gäller estetisk design och bidrar till en mer naturlig omgivning genom användning av takskivor eller planteringar. Det ökar ofta fastighetens värde och ger bättre livskvalitet för dem som bor eller arbetar i byggnaderna.

Ballastens vikt kräver att den bärande konstruktionen är utformad för ändamålet.

Produkter

Produkter

System för tak, membran, terrasser, våtrum för nybyggnation och rehabiliteringsprojekt.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.