Prefabricerade takpaneler, moduler och hus


Tillverkare av prefabricerade takpaneler

Protan levererar specialdesignade lösningar för tillverkare av tak- och terrasspaneler. Varje år säljer Protan över 400 000 m2 takbeläggningar och membran till nordiska tillverkare av dessa paneler.

Protan levererar skräddarsydda prefabricerade plåtar med -längder och bredder som är färdiga för tillverkarens modulpaneler. Vi kan tillhandahålla specifika bredder på upp till 3,96 meter och även längder som är anpassade för att vara effektiva och lätta att installera på produktionslinjen, vilket gör att onödigt slöseri undviks.

Husbyggnadsföretag

Protan levererar taklösningar för husbyggnadsföretag, både för platta och lutande tak.

Dessa leveranser sker vanligtvis på projektbasis, till exempel för ett bostadsområde eller ett nytt bostadsområde. Protans takbeläggningar och membranprodukter levereras ofta via vårt europeiska nätverk av distributörer och samarbetspartners inom takindustrin, eller så levererar vi takbeläggningar eller membran direkt till byggföretag som sedan installerar produkterna själva.

Termoplastiska membran används oftast på platta tak, men Protan-membran kan också användas på sluttande tak. Olika färgade membran och tillbehör som Omega-profiler ger arkitekter och byggare stor estetisk flexibilitet med Protan-produkter.

Kostnadseffektiva produkter, snabb leveranstid och säkra lösningar gör Protan till ett populärt val bland nordiska husbyggare. Protans produkter uppfyller också olika krav på hållbarhet och miljöhänsyn, något som dessa företag är alltmer angelägna om.

Vattendräneringslösningar som Protan BlueProof och BlueProof Green kommer att bli vanliga på norska hus i framtiden, eftersom de löser ytvattenproblem och ersätter kostsamma grävarbeten och borttagning av grus. Ett fristående bostadsområde med moderna byggnader med platta tak löser med fördel problemet med ytvatten genom att använda takytan för detta ändamål.

Tillverkare av modulära byggnader

Protan levererar skräddarsydda lösningar för standardiserade modulbyggnader, t.ex. baracker eller paviljonger för skolor eller förskolor.

Tillverkare av modulära byggnader har många av samma krav som tillverkare av prefabricerade takpaneler och fokuserar därför på produktionseffektivitet och de miljöegenskaper som ingår i Protans takbeläggningar och membranprodukter.

När Protan levererar produkter till modultillverkare kommer dessa skräddarsydda lösningar att bidra till minimalt restavfall och till det absolut nödvändigaste när det gäller installation. I många fall är det inte ens nödvändigt att svetsa i produktionshallen eftersom de prefabricerade plåtarna är lätta att fästa eller installera med några få fästanordningar.

Varför Protan och elementtillverkare är en bra matchning

  • Protan erbjuder beräkningar av vindbelastning, beräkning av infästningar och beräkning av flapslösningar för elementproduktion.
  • Vi ger våra kunder råd om rätt produkter och lösningar för att använda taket till t.ex. terrasser, balkonger, sedum, gröna tak.
  • Protan erbjuder lösningar för vattenförsörjning med elementproduktion.
  • Vi har också lösningar för element för snedtak med tillhörande utrustning.
  • Vi gör en beräkning av tillbehören för att säkerställa en komplett leverans från element- eller modultillverkaren.
  • Vi erbjuder utbildning för produktionsarbetare.
  • Vi utför montering på plats.
Skicka förfrågan
Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner