Protan SE-B

Vår miljöduk finns i både Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Protan SE-B

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vår BASTA-godkännande. 

 • Protan SE-B 1,5 är en variant på Protan SE och finns i mörkgrå och svart, 1 och 2 m rullbredd.

 

BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus

 

http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/dokumentcertifikat-och-ritningar/miljocertifieringar/

På nedan länk hittar ni produktdatablad om respektive produkt.

Protan SE-B 1,5 

LCA - livscykelanalys

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, Livscykelmiljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.

 

EPD:n verifierar att Protan takduk:

 • har minsta CO2 påverkan
 • har lägst energiförbrukning under produktion
 • är tillverkat av REACH- godkända råvaror
 • läcker inte kemikalier till naturen
 • är fri från emissioner
 • förorsakar minimalt med avfall på byggarbetsplats
 • har lägst vikt som ger minst miljöbelastning under transport

Produkter och produktion blir tredjeparts kontrollerat av olika ackrediterade testinstitut i de bort länderna där Protan opererar i, som Sintef Byggforsk, BBA (British Board of Agrement), SITAC/SP, FM (Factory Mutual) och flera andra. Protan är en aktiv användare av substitutionsplikten för kemikalier och produkterna innehåller inga ämnen från SFTs (norska miljödirektorat) OBS-lista. Protan har också produkter registrerade i BASTA. Detta bidrar till att Protan takduk tillverkas i miljöpositiv PVC. Den totala miljöpåverkan för hela livscykeln för Protan takduk är kartlagd med tredjeparts godkända miljödeklarationer. Jämfört med andra traditionella produkter har Protan takduk:

 • 30% mindre påverkan på drivhuseffekten.
 • 80% mindre miljöpåverkan under transport.
 • 70% mindre brandbelastning på tak.

Vårt mål är att reducera den totala förbrukningen av resurser i värdekedjan och att uppnå BREEAM poäng med Protan Takduk. Vi har också ett samarbete med RoofCollect som återvinner gamla tätskikt http://www.eswa.be/.