Protan SE-B

Vår miljöduk finns i både Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Protan SE-B

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vår BASTA-godkännande. 

  • Protan SE-B 1,5 är en variant på Protan SE och finns i mörkgrå och svart, 1 och 2 m rullbredd.

 

Protan SE-B 1,5:

  • är registrerad i BASTA
  • är klassad som "accepteras" i Byggvarubedömningen
  • Protan SE-B 1,5 har beömningen B i Sunda Hus

 

Sunda Hus logo

 

 

              

http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/dokumentcertifikat-och-ritningar/miljocertifieringar/

På nedan länk hittar ni produktdatablad om respektive produkt.

Protan SE-B 1,5 

LCA - livscykelanalys

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, Livscykelmiljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.