Protan EX

Protan EX är en specialproducerad PVC-takduk med polyesterfilt laminerad till baksidan. Takduken kan monteras direkt på gamla tak eller på träkonstruktioner. 

Protan EX är producerad med en 140 g/m² polyesterfilt laminerad till undersidan och med en armering av polyester.

Protan EX kan monteras mekaniskt eller som ett vakuumtak.

 

 

* EX kan specialbeställas för limning och blir då motsvarande Protan EX-A. OBS hellimmas

 

På nedan länkar hittar ni produktblad om Protan EX i tre olika tjocklekar.

pds02-1.2v1.0_protan_ex1,2.pdf

pds02-1.6v1.0_protan_ex1,6.pdf

pds02-1.8v1.0_protan_ex1,8.pdf

 

Tjocklekar: 
1,2 mm + polyesterfiberfilt
1,6 mm + polyesterfiberfilt
1,8 mm + polyesterfiberfilt
2,0 mm + polyesterfiberfilt

Standard rullbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullängd:
20 m - 1,2 mm och 1,6 mm tjocklek
15 m - 1,8 mm och 2,0 mm tjocklek

Standard färger*:
Svart FX9
Mörkgrå F94
Ärggrön F41
Röd F12
Ljusgrå F 91
Vit/Cool Roof F01

 

*Pris varierar beroende på valet av färg

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Exposed Roof EX:

Protan Exposed Roof EX uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan EX

EPS
EPS och ≥120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Nej

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 .

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Protan standard överlappsystem

Protans standard överlappsystem med mekanisk infästning är den vanligast använda montagemetoden som Protan levererar. Systemet kan monteras på alla typer av underlag och kan användas på både nybyggnads och renoveringsprojekt.

Protan Vakuumtak

Protan Vakuumtak är ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. Systemet använder vindkrafterna för att skapa en vakuumeffekt som suger fast takduken mot underlaget. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet.

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.