Nu behöver du inte byta ut ditt plåttak

Från gamla till nya falsade plåttak - skapade den ursprungliga utseende med Protan taksystem och Omega profiler.

Huvudbild - Protan renovering plåttak

Gamla falsade plåttak kräver regelbundet underhåll i form av blästring och ommålning. Taket eller delar av taket kanske flagnar, rostar eller läcker p.g.a. otillfreds- ställande taklutning. Att åtgärda dessa fel kostar pengar.

Protan taksystem för exponerade tak med profiler är lösningen som: 

  • inte kräver väderskydd
  • inte kräver ommålning
  • inte rostar
  • är halkskyddat
  • ger 15 års materialgaranti
  • erbjuder garantiförsäkring med följdskadeskydd
Ett plåttak som flagnar eller rostar kan renoveras kostnadseffektivt med Protan taksystem för mekanisk infästning på exponerade taksystem.  Renovering plåttak - Bild1
En tak- renovering med Protans system utförs utan risk för läckage, då den befintliga plåttäckningen bibehålls. Något väderskydd behövs ej.   Renovering plåttak - bild2

Cellplast läggs mellan falsarna för att “bygga bort” dessa. Mineralullsboard läggs därefter som överskiva för att få en jämn yta.

 Renovering plåttak - bild3
Protan takduk läggs ut, fästes mekaniskt enligt vindlastplan och varmluftsvetsas i skarvarna.  Renovering plåttak - bild4
Taket kan kompletteras med Protan takprofiler för att återskapa ursprungligt utseende eller för att skapa ett nytt, efter eget tycke och smak. Profilen varmluftsvetsas ovanpå takduken utan att perforera tätskiktet.  Renovering plåttak - bild5

 

Våra lagerförda standardfärger är ljusgrå, mörkgrå, svart, röd och ärggrön. Specialfärger kan beställas efter eget önskemål (kräver dock viss min. kvantitet). Samtliga färger är UV-stabila och flagnar ej.

 Renovering plåttak - färger