Design Roof

Våra flexibla lösningar bidrar till att lyfta arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. Taket skapar uppmärksamhet om byggnadens innehåll, egenskaper och interaktion med omgivande miljö.

Huvudbild - Protan exponerade tak

Taket är byggnadens femte fasad

Olika profiler och färgval på taket kan bidra till att skapa uppmärksamhet och intresse för byggnaden. Våra produkter och lösningar säkrar dessutom ett hållbart tak med lång livstid.

 

Täta tak med lång levnadstid

Våra tak- och membransystem kan dokumentera täta tak med lång levnadstid, mekanisk styrka och minimala krav på underhåll samtidigt som de täcker behov av kvalitet, flexibilitet, anpassningsförmåga och estetik.

Valfria färger och profiler

Våra Design Roof-lösningar står för kvalitet, funktion, design och innovation. Vi har många möjligheter att med valfria färger och profiler skapa ett tak som ger ett exklusivt och innovativt intryck. Våra lösningar monteras enkelt och säkert oavsett om taket är platt, låglutande eller böjt eller har en mer krävande utformning.

Profilerna svetsas utanpå den redan monterade takduken, antingen i samma färg som takduken eller i en kontrastfärg. Detta ger djup och liv till stora takytor och används även för att uppnå en mönstereffekt.

Omega-profilen

Profilens utforming är som tecknet «Ω», därav namnet Omega-profil. Profilerna svetsas utanpå den färdigmonterade takduken utan att perforera denna. Profilens utforming ger djup och liv i stora takytor och används för att uppnå möstereffekter. Avstånden mellan profilerna är valfri och anpassas efter byggnaden.

 

Protan tak- och tätskiktssystem kan dokumentera täta tak med lång livslängd, mekanisk styrka och med minimala krav till underhåll. De täckar alla behov för kvalitet, flexibilitet, anpassning och estetik.

Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.