Täckning av terrasser

Protan har auktoriserade takentreprenörer för täckning av terrasser som garanterar ett vattentätt och estetiskt snyggt resultat.

Täckning av terrasser

Protans terrassystem passar speciellt bra där det finns låga dörrtrösklar som kräver lågt byggande lösningar, där det ställs krav på låg vikt på terrassen och där man önskar en enkel renhållning.

Våra takentreprenörer har väl utbildade och godkända montörer och garanterar att terrassmembranen monteras fackmässigt korrekt. All svetsning sker med varmluft och utgör därför ingen brandrisk.

Protan terrassbeläggning kan rengöras på samma sätt som plastgolv inomhus och kräver inte något speciellt underhåll förutom detta. Materialet har en förväntad livslängd på upp till 30 år beroende på slitaget.

Om terrasser och balkonger

Protan har levererat takduk och tätskikt sedan 1972, och kan dokumentera den långa livslängden på sina produkter genom många års erfarenhet i det skandinaviska klimatet och genom omfattande tester i egna och externa laboratorier.