Protan Design Tak

Protan Design Tak


Arkitekter och byggare som använder Protan takbeläggningar har stor estetisk och visuell flexibilitet utan att göra avkall på hållbarhet, styrka och miljökrav.

Taket är byggnadens femte fasad

Protan kan tillverka takbeläggningar i specialfärger på beställning, och vi erbjuder detaljer som ytterligare kan förbättra takytan estetiskt. Allt detta påverkar inte taksystemens hållbarhet, hållbarhet och utsläppsfria installation. Våra produkter är lätta att installera och säkra oavsett om taket är platt, lutande, böjt eller har en mer krävande utformning.

Genom att använda en kombination av takbeläggningar och vår Omega-profil kan du till exempel återskapa utseendet på ett traditionellt stående plåttak.

Omega-profilen

Profilen är formad som ett W, därav namnet Omega. Profilen är svetsad direkt på den installerade takbeklädnaden, utan att perforera den, och skapar djup och intresse på stora takytor. Den kan också användas för att skapa mönstereffekter och kan placeras på valfritt avstånd för att passa byggnadens utformning.