Intensiva tak

Intensiva tak


Ballast- och gröna tak

Ballast- och gröna tak

Täckta vattentrycksmembran i takkonstruktioner kallas generellt för ballasttak och ballastmaterialet kan vara betongplattor, singel eller jord som underlag för vackra gröna sedumtak.

Les mer her
Torvtaksmembran

Torvtaksmembran

Torvtakamembran används flitigt på mindre takytor, och främst på fastigheter i fjällen. Torvtaken hjälper till att bygga upp miljöer som smälter in i landsbygdssamhällena, medan de i städer och tätbebyggda områden kan mjuka upp stadsmiljön.

Les mer her
Produkter

Produkter

System för tak, membran, terrasser, våtrum för nybyggnation och rehabiliteringsprojekt.

Tekniska ritningar

Tekniska ritningar

Her finner du en översikt över Protans tekniska tecken, tillgänglig för nedladdning i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Här hittar du produktdokumentation och certifikat.