Kalmar, Telenor

Protan finner lösningar för vindutsatta tak. Kalmar Telenor är kombinationen designtak, exponerat tak och vakuumsystem - innovation på topp.

Kontorsbyggnad
Exponerat tak, vakuumsystem, designtak
Kalmar
Protan Exposed Roof SE

Denna vindutsatta  takytan på Varvsholmen har täckts som vakuumtak.