Koncernledningen

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Erik Øyno

Chief Executive Officer

Responsible for the Group and business development

Ole Morten Broch-Nielsen

Finance Director

Responsible for financial planning, management and reporting in the Group

Espen Moe

Vice President International Sales

Responsible for all international business activities in roofs, membranes and Ventiflex

Sissel Øistad

Vice President R&D, Digital Services & Marketing

Pernilla Rosenquist

HR Director

Responsible for HR and the Quality Assurance system in Protan.

Frank Utheim

Sales Director for Roofing, Membranes and Technical Textiles Norway

Responsible for the roofing and membranes businesses in Norway