Koncernledningen

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Erik Øyno

Chief Executive Officer

Responsible for the Group and business development

Ole Morten Broch-Nielsen

Chief Financial Officer

Responsible for financial planning, management and reporting in Protan. Also responsible for IT.

Espen Moe

Chief Operating Officer - Production

Responsible for production, R&D and international sales in roofs, membranes and underground construction.

Frank Utheim

Vice President Sales - Roofing & Membranes Nordic

Responsible for the businesses in Norway, Sweden, Denmark & Finland.

Jon Jakobsen

Chief Procurement Officer

Sissel Øistad

Chief Digital Officer

Pernilla Rosenquist

Vice President People & Communications

Responsible for HR, HSEQ and communications in Protan.

Roar Lunde

Chief Operating Officer - Contracting

Responsible for Protan's roofing contractor companies in Norway, Sweden & Denmark.